برای خروج از کشور ایران هر ایرانی نیاز به یک گذرنامه ( پاسپورت) دارد که توسط دفاتر پلیس+10 باید ثبت نام گذرنامه صورت گیرد.
دفاتر پلیس+10 از مقاضیان گذرنامه ثبت نام و اثر انگشت خواهند گرفت و به اداره گذرنامه ارسال خواهند کرد.مدت صدور گذرنامه از بعد ارسال مدارک در دفاتر پلیس+10 حداقل دوهفته میباشد .
جهت مفقودی گذرنامه یا مخدوش شدن گذرنامه حتما باید مراتب را به اطلاع نزدیکترین دفتر پلیس+10 جهت ثبت در سامانه برسانید.
در زیر شرایط دریافت پاسپورت در دفاتر پلیس+10 را برای آشنایی شما متقاضیان ارجمند آورده ایم:
توجه : حضور شخص متقاضی (صاحب گذرنامه) در همه گروه‌های سنی الزامی است.
 
تعرفه : نرخ این خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی با احتساب هزینه پستی مبلغ 731,524 ریال می‌باشد که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.
--------------------------------------------------------------------------------
 
1- تهیه فرم و شناسه گذرنامه از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) (هزینه اخذ شناسه 17,375 ریال می‌باشد)
2- پرداخت مبالغ زیر از طریق دستگاه کارتخوان (POS) مستقر در دفاتر
توجه : واریز از طریق اینترنت، عابربانک و فیش واریزی بانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
 
ردیف مبلغ
1 62،500 ریال
(شش هزار و دویست و پنجاه تومان)
2 1،250،000 ریال
(یکصد و بیست و پنج هزار تومان)