وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

مدارک لازم جهت درج مهر اجازه خروج در گذرنامه های طرح قدیم و جدید

 

مدارک لازم برای درج مهرخروج درگذرنامه

1.تکمیل و ارائه فرم و پوشه مخصوص مهر خروج قابل تهیه در دفاتر پستی ( شهروندان تهرانی میتوانند فرم مذکور را در دفاتر پستی شهر آرا و شادمان و پلیس گذرنامه به مبلغ 000ر2 ریال تهیه نمایند) .

2. ارائه 3 قطعه عکس 4*6 زمینه سفید

3. ارائه اصل وتصویرتمام صفحات شناسنامه و تصویر صـفحه 2 و 8 گذرنامه

4. ارائه یکی از مجوزهای صدور اجازه خروج متناسب با وضعیت متقاضی بشرح :

الف = موافقتنامه کتبی سازمان وظیفه عمومی برای مشمولین.

ب = نامه وزارت امور خارجه برای مقیمین خارج از کشور .

ج = رضایت همسر یا ولی یا قیم یا مراجع ذیصلاح برای بانوان همسردار یا متقاضیان زیر 18 سال .

د = موافقت مراجع ذیصلاح برای افرادی که ممنوعیت یا محدودیت خروج داشته اند.

ه = ارائه نامه از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفنآوری ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکـــی بـــــرای دانشجـــــویان بورسیه خارج از کشور .

و = ارائه نامه کمیسیون وزارت خارجه برای دانشجویان خارج از کشور که از تاریخ ورود به ایران آنها سه ماه گذشته است.

نکته : دانشجویانی که گذرنامه رایگان دانشجوئی دریافت نموده اند و قصد دریافت خروج عادی دارند بایستی هزینه صدور گذرنامه را پرداخت نمایند .

avval.ir