وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

دفاتر پلیس+10 در نوروز 1401 ساعات کاری مشخصی ندارند..ساعات بیشتر از 8 الی 12 ظهر میباشد. دفاتر منتخب خدمت رسانی توسط شرکت پژوهشهای ناجی در ایام نوروز انتخاب خواهند شد/

خدماتی مثل صدور و تمدید گذرنامه از جمله خدماتی است که با نزدیکی به این ایام بیشترین مراجعه دفاتر را شامل میشود.

صدور گواهینامه و المثنی آن هم با نزدیکی به این ایام نوروز بیشترین مراجعه دفاتر را شامل میشود..

خدمت صدور کارت سوخت آن هم با نزدیکی به این ایام نوروز بیشترین مراجعه دفاتر را شامل میشود..

خدمت گواهی عدم سو پیشینه آن هم با نزدیکی به این ایام نوروز بیشترین مراجعه دفاتر را شامل میشود..