وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

طرح جدید هدفمندی یارانه ها و فرایند ثبت نام جاماندگان از یارانه

شرایط جداکردن یارانه در دفاتر پلیس+10

درصورتی که شما مجرد بالاتر از سن 18 سال هستید. به منظورو تفکیک یارانه از سرپرست خانوار به دفاتر پلیس+10 مراجعه نمایید

متقاضی باید فرم تعهد نامه و توافق نامه جداکردن یارانه از سرپرست خانواده کنونی را در دفاتر پلیس+10 دریافت و امضا و اثر انگشت کند.

متقاضیان تفکیک یارانه از والدین یا باید بصورت مستق زندگی نمایند که در این صورت اصل و کپی سند منزل یاقول نامه یا اجاره نامه به نام خود به همراه مدارک محل سکونت والدین خودرا به دفاتر ارائه کند و یا در صورت سکونت با والدین و سرپرست , ارئه مدرک اشتغال  یا سوابق بیمه تامین اجتماعی الزامی میباشد.

تفکیک یارانه متقاضیا چند همسری

تفکیک یارانه متفاضیا چند همسری منوط به موافقت و رضایت کتبی سرپرست فعلی در فرمهای از پیش تعیین شده در محل دفاتر پلیس+10 میباشد

در صورت مسدودی حساب سرپرست

در صورت که حساب بانکی سرپرست خانواری به استناد حکم مقام قضایی مسدود گردد برداشت مبلغ یارانه افراد تحت تکفل سرپرست بغیر از خود فقط با صدرو حکم همان مقام قضایی توسط بانک امکان پذیر بوده.