وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات
اضافه نمودن همراه در گذرنامه

شرایط لازم

مشخصات فرزندان کمتر از 18 سال را در گذرنامه والدین و مشخصات همسر را در گذرنامه شوهر میتوان بعنوان همراه درج نمود.

در گذرنامه های جدید که پس از 1 آذرماه 1383 صادر شده امکان اضافه کردن همراه وجود ندارد و بایستی  گذرنامه جدید صادر شود.


مدارک لازم جهت اضافه نمودن همراه:


۱- دریافت دو برگ پرسش نامه
۲- ارائه ۳ قطعه عکس ۶ در ۴ متقاضی
۳- ارائه ۵ قطعه عکس ۶ در ۹ همراهان اگر همراه یک نفر باشد عکس ۴در ۶
۴- اصل و فتوکپی شناسنامه همراهان
۵- درصورتی که همراه با گذر نامه غیر از قیم اضافه شود، رضایت قیم الزامی است. یعنی اضافه شدن فرزند به گذر نامه مادر یا جده منوط به اجازه پدر می باشد .
۶- اصل شناسنامه و گذرنامه شخص متقاضی الزامی می باشد