وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

در صورتی که هنوز از کارت های ملی قدیمی استفاده مینمایید قطعا در امور بانکی و اداری  به مشکلات زیادی برخورد کرده ایید..اما برای ثبتنام و تبدیل کارت ملی قدیمی به  کارت هوشمند در مرحله اول فقط نیاز به ثبت نام در سایت صدور کارت ملی را دارید و بعد مراجعه به نزدیکترین دفتر که در ذیل اموزش راحتی جهت صبت نام برای شما کاربران محترم گذاشته شده است.

اول از همه که سایت را باز میکنید با صفحه دیل مواجه خواهید شد

در این قسمت شماره ملی قدیمی که ده رقم میباشد را درکادر اول وارد کنید

در قسمت سریال شناسنامه طبق راهنمای ذیل عمل نمایید/سریال شناسنامه یک کد 6 رفمی در صفحه اول شناسنامه است.

جواب سوال مربوطه را داده و کلید ادامه را فشار دهید.

در صفحه بعد با فرم مشخصات فردی مواجه خواهید شد:

تاریخ تولد شمسی را وارد کنید

تاریخ تولد قمری:بصورت اتوماتیک توسط سیتم وارد خواهد شد.این تاریخ را تغییر ندهید.

جنست خود را : مرد یا زن مشخص نمایید..دقت کافی را داشته باشید!

یک شماره تلفن همراه جهت اطلاع رسانی حتما وارد کنید

چنانچه مسیحی زردشتی یهودی کلیمی هستید حتما گزینه اقلیتها را باید انتخاب نمایید:

در کادر پایینتر باید زمان حضور در دفتر جهت عکس و چک کردن سایر مشخصات را کامل نمایید:

وارد کردن تلفن اختیاری بوده و فقط نزدیک ترین مکان به شما را جهت وقت گیری از دفاتر پیشخوان نشان خواهد داد.

تاریخی که میتوانید به دفتر جهت تکمیل مدارک مراجعه نمایید را باید انتخاب کنید .حتما در نظر داشته باشید که تاریخ انتخابی باید یک روز بعد از ثبت نام باشد یا اگر همان روز قضد دارید باید زمان رسیدن به دفتر را ملاحظه بفرمایید.

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام 50 هزار تومان میباشد که توسط خود سامانه از مشا دریافت میگردد

میتوانید بانک دلخواه خودرا جهت پرداخت انتخاب نمایید.لطفا قبل از پرداخت حتما از دارا بودن رمز دوم پیامکی کارت اعتباری خود اطمینان حاصل کنید

بعد از پرداخت موفق شما به در گاه باز میگردید و میتوانید با در دست داشتن کد رهگیری و مراجعه در زمان تعیین شده توسط خودتان در سیتم به دفترپیشخوان مراجعه و باقی مراحل را که مربوط به عکس گرفتن و انگشت نگار و چک کردن مدارک میباشد را طی نمایید.

حتما اماده عکس گرفتن باشد

به دستها به هیچ عنوان رنگ یا مواد خاصی اغشته نکنید چون از هر ده انگشت شما با فینگر چرینت انشگت نگاری خواهد شد.