وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

جدول تخلفات رانندگی ,جدول جریمه های رانندگی,کد تخلفات راهنمایی و رانندگی/جدول جرایم تخلفات رانندگی,جدول جریمه های راهنمایی و رانندگی,

جدول مبلغ جریمه های راهنمایی و رانندگی که به تازگی ابلاغ شده است

جدول جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (كنترل تخلف با نوع ابلاغ)

بروز شده 9 آبان 1400

رديف

كد

عنوان تخلف رانندگي

مبلغ جريمه (1400) به ريال

الف

ب

ج

كلان شهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

ساير شهرها

روستاها و راه های روستایی

1

2001

هرگونه‌حركات نمايشي‌مانند دورزدن درجا و يا‌حركت موتورسيكلت بر روي‌يك‌چرخ

1,575,000

1,377,000

765,000

2

2002

تجاوز از سرعت مجاز(بيش از 30 كيلومتر در ساعت)

2,100,000

1,890,000

1,050,000

3

2003

سبقت غير مجاز در راه‌هاي دوطرفه

2,100,000

1,890,000

1,050,000

4

2004

عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي

2,100,000

1,890,000

1,050,000

5

2005

حركت به طور مارپيچ

1,575,000

1,377,000

765,000

6

2006

حركت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها

1,575,000

1,377,000

-

7

2007

 مصرف داروهاي روان گردان و يا افيوني

4,200,000

4,200,000

4,200,000

8

2008

تجاوز ار سرعت مجاز (بيش از 30تا50كيلومتر در ساعت)

2,100,000

1,890,000

1,050,000

9

2009

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

945,000

525,000

210,000

10

2010

تجاوز به چپ از محور راه

765,000

630,000

315,000

11

2011

عبور وسايل نقليه از پياده‌رو

663,000

357,000

153,000

12

2012

عدم رعايت حق تقدم عبور

525,000

315,000

153,000

13

2013

دور زدن در محل ممنوع

765,000

630,000

315,000

14

2014

استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي

1,050,000

840,000

420,000

15

2015

نقص فني موثر يا نقص در سامانه (سيستم ) روشنايي در شب

765,000

630,000

459,000

16

2016

عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك

1,050,000

840,000

630,000

17

2017

رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز

630,000

525,000

357,000

18

2018

عدم رعايت محدوديت هاي زماني يا مكاني و يا شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص

630,000

525,000

357,000

19

2019

عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرو محصلين يا پليس مدرسه

630,000

525,000

357,000

20

2020

عدم رعايت مقررات حمل بار

1,050,000

840,000

630,000

21

2021

نصب پلاك‌هاي متفرقه يا تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه

525,000

525,000

525,000

22

2022

مغايرت مشخصات فني با كارت شناسايي وسيله نقليه

525,000

525,000

525,000

23

2023

در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي

525,000

420,000

420,000

24

2024

حمل تيرآهن، ورق‌هاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط

765,000

630,000

459,000

25

2025

عدم رعايت مقررات حمل بارهاي ترافيكي

1,050,000

840,000

630,000

26

2026

عدم اقدام به تعويض پلاك به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه

525,000

420,000

420,000

27

2027

هرگونه دخالت و دستكاري سرعت نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي

525,000

525,000

525,000

28

2028

نداشتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر

525,000

525,000

525,000

29

2029

توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع

525,000

420,000

210,000

30

2030

عبور كاميون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌هاي داراي بيش از دوخط عبور در هر سمت

525,000

420,000

-

31

2031

حمل مواد سوختي خارج از باك توسط وسايل نقليه غير مجاز يا نصب باك غير مجاز

525,000

525,000

525,000

32

2032

سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه

525,000

420,000

210,000

33

2033

رانندگي با وسيله نقليه با پلاك غير مجاز و يا داراي پلاك‌گذر موقت "ويژه" تعميري خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاك تعويض نشده متعلق به مالك قبلي

525,000

525,000

525,000

34

2034

حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز

525,000

525,000

525,000

35

2035

نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي

765,000

630,000

459,000

36

2036

استفاده از نورافكن يا چراغ داراي نور خيره كننده "چراغ‌هاي الوان" اضافي و داشتن نور سفيد در عقب و نورقرمز در جلو وسيله نقليه

525,000

420,000

315,000

37

2037

نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافي بر روي بدنه وسيله نقليه يا روي چرخ‌ها كه از سطح بيروني وسيله نقليه تجاوز نمايد.

525,000

420,000

315,000

38

2038

توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطع‌ها و ميادين يا سطوح شطرنجي

525,000

420,000

-

39

2039

عدم رعايت فاصله طولي و عرضي با وسيله نقليه جلويي يا جانبي و تصادف ناشي از عدم توجه به جلو

630,000

525,000

357,000

40

2040

عدم اعلام نشاني محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه در مهلت تعيين شده از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايي و رانندگي

525,000

420,000

210,000

41

2041

سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راه‌هايي كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه

765,000

630,000

459,000

42

2042

عدم تجهيز وسايل نفليه مربوطه يا محل، به علايم هشدار دهنده در عمليات اجرايي و عمراني راه‌ها

525,000

525,000

525,000

43

2043

سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر

420,000

315,000

-

44

2044

توقف در ابتدا و انتهاي پيچ‌ها، روي پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطع‌هاي راه آهن

630,000

459,000

315,000

45

2045

نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده

420,000

315,000

210,000

46

2046

سواركردن يا سورا شدن و پياده شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت

420,000

315,000

315,000

47

2047

نداشتن پلاك جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن

630,000

630,000

630,000

48

2048

روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هرعلت

420,000

315,000

105,000

49

2049

حركت عمدي به موازات اتومبيل ديگر به نحوي كه موجب كندي وانسداد ترافيك شود.

420,000

315,000

105,000

50

2050

حركت‌نكردن وسايل‌نقليه بين دوخط يا تغيير خط‌حركت بدون رعايت‌مقررات مربوطه در معابرخط‌كشي‌شده

525,000

357,000

105,000