وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات
۰۳ خرداد ۰۰ ، ۲۲:۵۵

قوانین تغییر نام کوچک

1. چه نام هایی قابل تغییر نمی باشد؟

برابر مقررات جاری اسامی و نام های معصومین نظیر: محمد، علی، حسن، حسین، فاطمه، زهرا غیر قابل تغییر می باشند.
جهت اطلاعات بیشتر یه صفحه معرفی خدمات مراجعه نمایید 
 
2. انتخاب چه نام هایی ممنوع می باشد؟

مستند به قانون ممنوعیت به کار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375/9/28و آیین نامه 1378/2/19هیئت دولت، استفاده از اسامی بیگانه برای نامگذاری ممنوع می باشد.
جهت اطلاعات بیشتر یه صفحه معرفی خدمات مراجعه نمایید 
 
3. در صورتی که نام مورد نظر در لیست نام های مورد تایید وجود نداشته باشد احراز مناسب بودن و یا نامناسب بودن آن با چه مرجعی است؟

براساس مصوبه شماره 1/578سال 1387شورای عالی ثبت احوال مرجع رسیدگی به نام های جدید و نوساخته کمیته مشورتی نام سازمان ثبت احوال مرکب از اساتید دانشگاه ها و اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی می باشد. جهت درخواست و پیشنهاد بررسی نام خود به سامانه انتخاب نام در بخش خدمات الکترونیکی پورتال سازمان ثبت احول در لینک زیر مراجعه و درخواست خود را به همراه اطلاعات تکمیلی از قبیل مشخصات شناسنامه ای پدر و مادر نوزاد مورد نظرثبت نموده و منتظر دریافت نظر کارشناسی از طریق تماس سازمان باشید https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=5939

آیا این مطلب مفید بود؟
4. چنانچه درخواست تغییر نام افراد مورد موافقت سازمان ثبت احوال قرار نگیرد به چه مرجعی باید مراجعه کرد؟

چنانچه درخواست تغییر نام افراد مورد موافقت سازمان ثبت احوال قرار نگیرد می باید مراتب کتباً به متقاضیان ابلاغ شود تا ایشان به مراجع قضایی مراجعه و درخواست تغییر نام خود را از آن مرجع با عنایت به مخالفت سازمان ثبت احوال بنمایند.

آیا این مطلب مفید بود؟
5. برای مشاهده ی مجموعه نام ها به کجا مراجعه کنیم؟

برای مشاهده نام ها همراه با معانی و آوا نگاری آنها می توانید در پورتال سازمان به منوی فرهنگ نام و نام گزینی و سپس راهنمای نام گزینی مراجعه نمایید.

آیا این مطلب مفید بود؟
6. مصادیق اصلاح یا تغییر نام کدامند؟

نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی گردد، عناوین، القاب، نام های زننده و مستهجن که فاقد ویژگی نام و معنای مناسب باشند.
آیا این مطلب مفید بود؟
7. حذف واژه عبد از چه اسامی مجاز می باشد؟

حذف واژه عبد از اسامی و صفات باریتعالی مجاز نمی باشد ولی از سایر نام ها بلااشکال خواهد بود
آیا این مطلب مفید بود؟
8. بازگشت به نام قبلی در چه صورتی امکان پذیر می باشد؟

برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه جدید و تصویب شده صادر و تحویل متقاضی نشده باشد
آیا این مطلب مفید بود؟
9. تغییر نام افراد از چه سنی امکان پذیر می باشد؟

تغییر نام در متقاضی پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و صرفاً برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.
آیا این مطلب مفید بود؟
10. تغییر نام افراد زیر 18 سال چگونه امکان پذیر می باشد؟

تغییر نام افراد زیر 18 سال از طریق سازمان ثبت احوال امکان پذیر نبوده و متقاضیان از طریق مراجع قضایی نسبت به انجام خواسته اقدام نمایند
آیا این مطلب مفید بود؟
11. تغییر چه نام هایی از طریق ثبت احوال امکان پذیر نمی باشد؟

تغییر نام و اسامی و صفات باریتعالی و نام­های دینی و مذهبی ممنوع می باشد.
آیا این مطلب مفید بود؟
12. مدارک لازم برای تغییر نام چیست؟

1-نمونه ی تکمیل شده ی برگ درخواست تغییر نام توسط صاحب شناسنامه یا سرپرست قانونی و یا وکیل صاحب شناسنامه.

2- اصل شناسنامه ی متقاضی.

3- اصل شناسنامه و مدرک مثبت سمتِ قانونی درخواست کننده(در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد).

3- اصل شناسنامه ی متقاضی و همچنین اصل شناسنامه و مدرک مثبت سمت وکیل یا نماینده قانونی پس از بررسی و احراز اصالت و اسکن آنها به متقاضیان مسترد می گردد.

4- اصل رسید بانکی مبنی بر واریز تعرفه های قانونی.

5- رسید واریز تعرفه های قانونی متعلقه پس از صدور مجوز تغییر نام و هنگام اخذ درخواست اجرای آن دریافت خواهد شد.

آیا این مطلب مفید بود؟
13. تغییر نام به لحاظ هم نامی با افراد خانواده به چه صورت انجام می پذیرد

افرادی که نام آنها با پدر، مادر، خواهر، برادر مشابه می باشد می توانند نسبت به تغییر نام خود به واژه ای مناسب اقدام نمایند.
آیا این مطلب مفید بود؟
14. چنانچه با درخواست تغییر نام متقاضیان از طریق ثبت احوال مخالفت گردد چه اقدامی میسر می باشد؟

تغییر نامهایی که از طریق مقررات سازمان ثبت احوال امکان پذیر نباشد متقاضی می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام نماید
آیا این مطلب مفید بود؟
۰۰/۰۳/۰۳