وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

شرایط معافیت سربازی خانواده های تحت پوشش بهزیستی

معافیت سربازی بهزیستی,معافیت از خدمت بهزیستی

رئیس اداره بهزیستی آمل از معافیت سربازی خانواده های تحت پوشش بهزیستی بادارا بودن شرایط آن خبرداد.

به گزارش ایسنا مازندران، وحید حسین زاده در هم اندیشی معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی شهرستان آمل با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانوار باید دارای دو شرط باشند، تصریح کرد: زنانی که شوهرشان فوت شده، زنانی که از شوهرشان جدا شده اند، زنانی که همسرشان به مدت ۶ ماه یا بیشتر زندانی و معتاد شده اند و دختران خودپرست«دخترانی که هزینه زندگیشان را خودشان تامین می کنند» و دارای مشکلات مالی باشند و قادر به تامین مخارج زندگی خود نباشند، تحت پوشش این اداره قرار گرفته و از خدمات اداره بهزیستی از جمله معافیت سربازی فرزندان ذکور پس طی مراحل قانونی، استفاده خواهند کرد.

حسین زاده با اشاره به شرایط عدم معافیت سربازی بیان کرد: تنها شرایط معافیت از رزم کردن افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر توسط نیروی انتظامی یک معضل اساسی برای این دسته از مددجویان اداره بهزیستی است، چرا که نه تنها کلیت خدمت سربازی برای این افراد سخت بوده، آنها قابل مقایسه با افراد و سربازهای عادی نیستند و ممکن است در حین خدمت سربازی اتفاقات و حوادث غیرقابل جبرانی رخ دهد که امیدواریم با تشکیل جلسات مشورتی با نیروی انتظامی و نگاهی تسهیل گرایانه به این مساله، این مشکل رفع شود.

رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل تصریح کرد: با هماهنگی ها و تعاملات بیشتر بین دو اداره بهزیستی و نیروی انتظامی در زمینه کمیسیون های پزشکی در زمینه معافیت از خدمت سربازی صورت گیرد تا در این راستا خدمات مطلوب تری به مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی ارایه شود

نبع ایسنا