وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

در صورتی که به وکلا و دادگاه ها و یا شعب قوه قضائیه مراجعه میکنید تعرفه ای بابت انجام امو حقوقی باید بپردازید:

حداقل تعرفه هر یک از خدمات وکلا/مشاوران و موسسات حقوقی برای سال 1395 به صورت زیر است و هیچ وکیل/مشاوری این امکان را ندارد که قیمتی پایین تر از این عدد برای خدمات تخصصی خود ارائه نماید. خدمات ارزان تر از این قیمت در بخش مشاوره رایگان ارائه می شود. در واقع اگر دادراه تشخیص دهد که قیمت خدمات مورد درخواست یک کاربر از تعرفه یاد شده ارزان تر است از کاربر یاد شده می خواهد که در بخش مشاوره رایگان آن را طرح کند. سیاست دادراه این است که تنها امکان پاسخ دادن به درخواست هایی را فراهم نماید که پیچیدگی بیشتری دارند. همچنین به منظور جلوگیری از ارائه قیمت های ارزان توسط مشاوران تازه کار فاقد تجربه که در نهایت منجر به ارائه مشاوره با کیفیت پایین می شود چنین سیاستی در نظر گرفته شده است. قیمت های ارائه شده در این جا حداقلی است و ممکن است با توجه به نوع درخواست، کیفیت مسأله، پیچیدگی آن و میزان زمان مورد نیاز برای پاسخگویی بسیار بیشتر از این اعداد حداقلی باشد.


  • پذیرش وکالت (پرونده قضایی یا وکالت سالیانه در امور مختلف): ازیک میلیون تومان به بالا؛

  • نوشتن لایحه دفاعیه: از 250 هزار تومان به بالا؛

  • نوشتن شکوائیه (کیفری): از 100 هزار تومان به بالا؛

  • نوشتن دادخواست (حقوقی): از 100 هزار تومان به بالا؛

  • انجام امور ثبتی: از 150 هزار تومان به بالا؛

  • نوشتن اظهارنامه: از 50 هزار تومان به بالا؛

  • نوشتن قرارداد: از 250 هزار تومان به بالا؛

  • مطالعه قرارداد: از 100 هزار تومان به بالا.

۹۵/۰۹/۲۰