خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات

ازین به بعد دانشجویانی که قصد خروج از کشور رو به هر دلیل تحصیل,زیارتی,سیاحتی و.. را دارند میتوانندی بعد از گرفتن نامه ی درخواست خروج از کشور از دانشگاه محل تحصیل در سایت نظام وظیفه پلیس بصورت الکترونیکی در خواستشون رو ثبت کنند.


متقاضی گرامی

قبل از ثبت درخواست خود به نکات زیر توجه بفرمائید:

1-در حال حاضر این بخش تنها جهت درخواستهای خروج از کشور دانشجویان راه اندازی گردیده است.

2-افراد متقاضی می بایست پس از دریافت نامه ی درخواست خروج از کشور از دانشگاه محل تحصیل اطلاعات درخواست خود را در این فرم ثبت نمایند .

3-اطلاعات درخواست متقاضی با اطلاعات ارسالی از دانشگاه تطبیق و شرایط دانشجو برای خروج بررسی خواهد شد.

4-در صورت احراز شرایط ،نامه ای به پست الکترونیک شما برای مراحل و نحوه اقدامات بعدی ارسال خواهد گردید..

این خدمت بزودی ارائه میگردد

سایت ثبت در خواست خروج از کشور دانشجویان

police.ir/?siteid=25&siteid=25&fkeyid=&siteid=1&pageid=3517