وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

تعویض کارت های پایان خدمت با کارت هوشمند/ درخواست تعویض وصدور کارت هوشمند پایان خدمت

دارندگان کارت های قدیمی پایان خدمت مربوط به سال های 1360 به بعد،از مهرماه می بایست برای تعویض کارت های قدیمی پایان خدمت خود، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی( پلیس+10) مراجعه نمایند.
مهلت تعویض کارت های قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند تا پایان سال جاری می باشد و افراد مذکور در صورتیکه برای تعویض کارت های قدیمی خود تا پایان سال جاری، اقدام ننمایند، کارت آنان فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و در این صورت دارندگان آن با محرومیت هایی نظیر ممنوعیت اخذ یا تمدید گذرنامه و همچنین اخذ گواهینامه رانندگی و ...مواجه خواهند شد، لذا واجدین شرایط می بایست هرچه زودتر برای ارائه درخواست خود در این زمینه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) مراجعه نمایند.
برای تعویض کارتهای قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند در فاز  دوم اجرا، کلیه افرادیکه خدمت دوره ضرورت آنان از سال 70 به بعد در هر یک از نیروهای مسلح (سپاه ، ناجا، ارتش ،وزارت دفاع) به پایان رسیده و دارای کارت پایان خدمت قدیمی می باشند می بایست  برای ارائه درخواست تعویض کارت پایان خدمت قدیمی خود با کارت هوشمند به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس +10) مراجعه نمایند.
نکته:
1.     کارتهای مذکور هم اکنون از درجه اعتبار ساقط بوده و لازم است دارندگان اینگونه کارتها در اسرع وقت جهت جایگزین آن با کارتهای هوشمند به دفاتر پلیس +10 مراجعه نمایند در غیر اینصورت از ارائه خدمات به آنان خودداری خواهد شد.
2.      فاز اول اجرای این طرح مربوط به دارندگان کارت های قدیمی پایان خدمت سال 1385 بهبعد بوده که از مهر ماه سال 91 آغاز و متقاضیان تا پایان همان سال مهلت داشتند تابا مراجعه به دفاتر مذکور برای تعویض کارت خود اقدام نمایند
3.     تمدید مهلت تعویض کارتهای مربوط به دارندگان کارت های قدیمی سال85 به بعدفقط تا اول تیرماه سال جاری بوده و در حال حاضر از درجه اعتبار ساقطوبرای انجام کارهای اداری فاقد اعتبار می باشند.
 نحوه اقدام و رسیدگی به تعویض کارت :
 متقاضی درخواست تعویض کارت با مراجعهبه نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی  نسبت بهتکمیل و ارائه مدارک ذیل اقدام می نماید.
نحوه تعویض کارت پایان خدمت دوره ضرورت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
اخذ مدارک ذیل وتحویل رسید تاییدیه نهائی به متقاضی در قبال کارت / کارتهای دریافتی .
الف : تکمیل برگ درخواست تعویض و صدور کارت هوشمند پایان خدمت .
ب : ارائه اصل کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت دوره احتیاط در صورت وجود .  
پ : 2قطعه عکس 4×3 رنگی زمینه سفید ، تمام رخ با رعایت شئونات اسلامی
ت : ارائه اصل فیش بانکی جهت هزینه ثبت وارسال کارت تعویضی از طریق پست پیشتاز
 ث : تصویر آخربن مدرک تحصیلی در صورت ارتقاء .
احراز هویت متقاضی با رویت مدارک معتبر(شناسنامه ،کارت ملی،گذرنامه(
ثبت اطلاعات پایه ، اطلاعات آدرس ، اطلاعات کارتو اسکن عکس در سامانه .
ارسال سوابق اخذ شده از طریق نمایده دفاتر ظرف مدت 3 روز به حوزه های وظیفه عمومیذیربط .
مشمولانی که فاقد سابقه اطلاعات در سامانه می باشند پس از ثبت اطلاعات کارت از یگان خدمتی متقاضی استعلام و پس از دریافت اصالت کارت برای صدور کارت جدید ارسال خواهد شد.
----------------------------------------
تعویض کارت های معافیت با کارت هوشمند
نحوه اقدام و رسیدگی به تعویض کارت :
متقاضی درخواست تعویض کارت با مراجعهبه نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی  نسبت بهتکمیل و ارائه مدارک ذیل اقدام می نماید.
نحوه تعویض کارت معافیت از خدمت دوره ضرورت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
1.      اخذ مدارک ذیل وتحویل رسید تاییدیه نهائی به متقاضی در قبال کارت دریافتی .
 الف : تکمیل برگ درخواست تعویض و صدور کارت هوشمند معافیت .
 ب : ارائه اصل کارت معافیت .
 پ : 1 قطعه عکس 4×3 رنگی زمینه سفید، تمام رخ با رعایت شئونات اسلامی .
2.      احراز هویت متقاضی با رویت مدارک معتبر اصل(شناسنامه ،کارت ملی، گذرنامه(
3.      ثبت اطلاعات پایه، اطلاعات آدرس ،اطلاعات کارت و اسکن عکس در سامانه .
4.      ارسال پرونده متشکله توسط نماینده دفتر طی مدت 48 ساعت در پاکت های مخصوص جهت انجاماقدامات بعدی به ستاد طرح.
5.        مشمولانی که فاقد سابقه اطلاعات در سامانه می باشند برابر دستورالعملهای ابلاغی از سامانه های جانبی ،دفاتر شورای پزشکی، هئیت رسیدگی و دفاتر خرید خدمت ، جستجو در صورت وجود اطلاعات تائید و در غیر اینصورت در هیئت رسیدگی استانی و ستاد طرح ، مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد در رابطه با پرونده های فاقد اطلاعات جعلی از طریق مراجع ذیصلاح قضائی اقدام خواهد شد.
فرم  تعویض کارت های معافیت  با کارت هوشمند
 برگه درخواست تعویض وصدور کارت هوشمند معافیت
ازتاریخ1/4/91 کارت های قدیمی افرادی که در خصوص تعویض کارت خود اقدام ننموده اند فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و با محرومیت هایی نظیر ممنوعیت اخذ یا تمدید گذرنامه و همچنین اخذ گواهینامه رانندگی و ...مواجه خواهند شد به همین منظور اینگونه افراد لازم است هرچه زودتر برای ارائه درخواست خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ( 10  + مراجعه نمایند .لیکن تعویض کارتهای قدیمی کماکان صورت گرفته و هریک از دفاتر پلیس +10 موظف به ثبت درخواست متقاضیان می باشند.
 
epolice.ir

نظرات  (۲)

۰۹ شهریور ۹۵ ، ۱۵:۳۰ احسان باقریون
با سلام و خسته نباشید خدمت باسعادت شما
من متولد ۱۳۴۶هستم و کارت معافیت پزشکی از خدمت رو چندساله که گم کردم و تا کنون برای دریافت المثنی اقدامی نکردم،حتی زمان صدور کارت های هوشمند هم بنا به دلایل مشکلاتی که داشتم قادر به پیگیری نبودم،
من باید برای دریافت کارت هوشمند معافیت چکار کنم
لطفأ راهنماییم کنیند،باتشکر
۱۴ آبان ۹۵ ، ۱۸:۳۸ عبدالعلی مرادزاده
اینجانب در سپاه پاسداران خدمت کرده ام و تاریخ 1367/10/1367 از سپاه مهاباد ترخیص شده و از قرارگاه حمزه سیدالشهدا کارت پایان خدمت گرفته ام دو مرحله از طریق پلیس +10 اقدام نموده و لیکن نتیجه ای نگرفته و به مکان دریافت کارت مراجعه کرده ام ارشاد کرده اند در محل خود باید اقدام کنم کلی نیز مخارج کرده ام مرجعی نیست پاسخگو باشد تمنای ارشاد را دارم