وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

معافیت کفالت مادر- معافیت کفالت پدر- معافیت کفالت 70 سال - کارت معافیت کفالت

کارت کفالت سربازی

سئوالات متداول کفالت پدر و مادر...

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام معافیت کفالت در دفاتر پلیس+10

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

1- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟

جواب : خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

2-  سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟     

 جواب : 70 سال تمام

3-  نحوه محاسبه سن 70 سالگی چگونه است؟

  جواب : تاریخ تولد + عدد 70  = سن 70 سالگی پدر

 مثال: برای پدر متولد 01/04/1323                01/04/93=1323+70

4-  آیا اگر سن پدر کمتر از 70 سال باشد و بیمار باشد می‌توان درخواست رسیدگی نمود؟

  جواب : بله- در صورتی که سن پدر کمتر از 70 سال باشد به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

5-  وضعیت فرزندان در معافیت کفالت پدر به چه صورت بررسی می‌گردد؟

 جواب :

الف) فرزندان دختر مانع رسیدگی نمی‌باشند.      

  ب) متقاضی معافیت می‌بایست تنها فرزند ذکور سالم بالای 18 سال برای پدر 70سال یا بیمار باشد.

6- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر 70 سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟

 جواب : خیر- مشمول متقاضی می‌بایست تنها فرزند ذکور بالای 18 سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری قادر به نگهداری از پدر نباشند.

7-  آیا پدر 70 ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟

 جواب : معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای 18 سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

8- آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟

 جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد.

9 ـ چنانچه سند سجلی پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می‌باشد؟

 جواب : شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

10ـ    اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای 18 سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد رسیدگی به چه صورت است؟

 جواب : در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

11-  اگر پدرکمتراز 70 سال یا بیمار در حبس باشد تنها فرزند ذکور بالای 18 سال وی می‌تواند درخواست کفالت ارائه نماید؟

 جواب : خیر- تا زمانی که پدر در حبس است سرپرستی وی به عهده مشمول نمی‌باشد و در شمول معافیت کفالت قرار نمی‌گیرد.

12ـ اگر پدر 70 ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟

 جواب : بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

13-مدت معافیت کفالت پدر چه زمانی است؟

 جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

ضوابط اختصاصی معافیت کفالت مادر

 1- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟

 جواب :

الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد. 

  ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای 18 سال برای مادر باشد.

2- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟

جواب : از نوع معافیت موقت تا 30 ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

3- در چه صورت معافیت موقت 30 ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟

 جواب : در صورتی که در طول مدت 30 ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای 18 سال باشد.

4- مدت 30 ماه معافیت موقت از چه تاریخی قابل محاسبه است؟

 جواب : از تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر.

5- اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از 30 ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافیت چگونه است؟

 جواب : معافیت دائم صادر می‌گردد.

6ـ اگر پدر در حبس بوده یا مفقودالاثر باشد می‌توان به ادعای کفالت مادر رسیدگی نمود؟

 جواب : خیر- در حال حاضر نمی‌تواند ملاک رسیدگی باشد.

7- اگر بعد از خاتمه 30 ماه معافیت موقت مادر ازدواج یا فوت نماید می‌توان معافیت موقت را به دائم تبدیل نمود؟

 جواب : چنانچه درزمان رسیدگی نهایی (پس از30 ماه ) شرایط اولیه همچنان برقرار باشد ولی اگر ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

8- اگر در طول 30 ماه معافیت موقت برادر دیگر متقاضی به سن 18 سال برسد رسیدگی به چه صورت است؟

 جواب :با رسیدن فرزند دیگر مادر به سن 18 سال معافیت موقت متوقف و به وضعیت جدید وی رسیدگی می‌شود.

9- اگر متقاضی کفالت به جز مادر برادر یا خواهر صغیر زیر 18 سال داشته باشد می‌تواند درخواست تغییر معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر خود را بدهد؟

 جواب : در صورتی که پدر فوت کرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قید حیات بودن پدر رسیدگی به درخواست کفالت برادر یا خواهر ضغیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

10- اگر فرزندی که به دلیل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس  فوت نماید می‌توان به ادعال کفالت فرزند دوم رسیدگی نمود؟

 جواب: بله- در صورتی که فرزند معاف شده به علت بیماری قادر به سرپرستی از مادر نباشد یا فوت نموده باشد رسیدگی به ادعای کفالت فرزند دوم بلامانع است.

 11- چنانچه مادر از شوهران قبلی خود دارای فرزند ذکور بوده که نزد مادر نباشد آیا می‌توان به ادعای کفالت فرزند دیگر وی رسیدگی نمود؟

 جواب:خیر- فرد متقاضی می‌بایست به عنوان تنها فرزند پسر بالای 18 سال برای مادر باشد.

12- آیا شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند وی تاثیرگذاراست؟

 جواب: خیر- شاغل بودن مادر مانع رسیدگی نمی باشد.

13- آیا سالم بودن مادردرمعافیت کفالت فرزندش تاثیرگذار است؟

 جواب: خیر- برای معافیت کفالت شرط اصلی فاقد شوهر بودن مادر است.

14- در معافیت کفالت مادر محاسبه مدت معافیت موقت ایا از تاریخ وقوع طلاق می‌باشد یا ثبت آن؟

 جواب:ملاک رسیدگی تاریخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

15-  چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیرثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟

 جواب :اصل طلاقنامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

16- آیامیتوان به تقاضای کفالت مادری که فاقد شناسنامه است رسیدگی کرد؟

 جواب : خیر- تا زمانی که به بر اساس مدارک مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبیت بین مادر و فرزندان احراز نگردد نمی‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود.

مطالب مرتبط :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام معافیت کفالت در دفاتر پلیس+10

منبع: vazifeh.police.ir