خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات

قیمت طرح ترافیک روزانه و هفتگی انواعش به چه صورت است؟

سه نوع مجوز طرح ترافیک برای شما وجود دارد :
مجوز طرح ترافیک روزانه نوع 1 (مجوز ورود در تمام ساعات روز) 312000ریال
مجوز طرح ترافیک روزانه نوع 2 (مجوز ورود پس از ساعت 10 صبح) 234000ریال
مجوز طرح ترافیک هفتگی (مجوز ورود در تمام ساعات روز) 1092000 ریال

 از کدام عابر بانک ها می توانیم طرح روزانه را تهیه کنیم؟

عابر بانک های اقتصاد نوین و آینده این خدمات را ارائه می دهند.

نظرات  (۱)

ممنون از اطلاع رسانی تون.
درسته که دیگه با sms نمیشه ظرح خرید؟
پاسخ:
با پیامک نمیشه ولی با کد ussd میشه اینجا