خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات

شرایط گذرنامه کودکان چیس؟

گذرنامه برای افراد زیر 18 سال چه دختر و چه پسر تنها با اجازه کتبی ولی و یا قیم آن ها صادر می شود

باید این نکته را بدانیم که پسرهای زیر 18 سال چون هنوز مشمول قانون نظام وظیفه نشده اند، نیاز به کسب اجازه از اداره نظام وظیفه عمومی ندارند.

*آیا اطفال گذرنامه مستقل دارند و یا تنها نام آن ها در گذرنامه افراد همراهشان ذکر می شود؟

بر اساس قانون، افراد زیر 18 سال با اجازه کتبی ولی و یا قیم خود می توانند گذرنامه مستقل داشته باشند. اما نام کودکان زیر 18 سالی را که همراه پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادربزرگ و یا خواهر و برادرشان به مسافرت خارج از کشور می روند، می توان در گذرنامه هر یک از افراد مذکور ثبت کرد و دیگر نیازی به گذرنامه مستقل ندارند مشروط به موافقت کتبی ولی و یا قیم آن ها.

افراد زیر 18 سال با اجازه کتبی ولی و یا قیم خود می توانند گذرنامه مستقل داشته باشند.

*آیا کودکان می توانند به تنهایی و بدون همراه از کشور خارج شوند؟

قانون در این مورد منعی ندارد و تنها صدور گذرنامه را برای کودکان منوط به اجازه «کتبی» ولی یا قیم دانسته است، اما باید به عرف و سایر قوانین و نیز نوع رضایت ولی یا قیم توجه شود. بدین ترتیب می توان گفت کودکان برای خروج از کشور به تنهایی، به شرط اجازه کتبی ولی خود مشکلی ندارند.

*مدارک لازم جهت اخذ گذرنامه

تکمیل فرم شماره 1 برگ وضعیت متقاضی صدور گذرنامه

حضور متقاضی و ارائه اصل شناسنامه جدید، 2 نسخه تصویر تمام صفحات

چهار قطعه عکس 4×6 جدید و یکنواخت تمام رخ با زمینه روشن

تکمیل برگ درخواست تغییر محل اقامت در صورت نیاز

تکمیل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه

اصل قبض بانکی واریز هزینه درج مشخصات همراهان، تجدید گذرنامه، تغییر محل اقامت ( در صورت وجود) به حساب نمایندگی

لازم به ذکر است، شناسنامه متقاضی و همراهان می بایست شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران باشد.

شناسنامه افراد بالای 15 سال می بایست، عکس دار باشد.

چنانچه هر یک از مندرجات شناسنامه مخدوش، پاک شده، لاک گرفته، آبدیده، تغییر یافته یا دارای هر گونه اشکال باشد، صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعویق خواهد افتاد.

کارت شناسایی ملی برای افراد 15 سال به بالا.