وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، در ضوابط و مقررات عمومی مربوط به معافیت ایثارگران در ماده 45 قانون آمده است:

1-  با توجه به این که معافیت های ذکر شده در ماده 45 قانون به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده و در قالب معافیت کفالت قرار نمی گیرند لذا غیبت مشمولان مانع بهره مندی ازامتیازات متعلقه نمی باشد.
2-  مشمولانی که در حین خدمت مرتکب فرار شده و در شمول معافیت ایثارگران قرار داشته باشند باید ابتدا به یگان خدمتی مراجعه و با ارائه گواهی اشتغال به خدمت به درخواست آنان رسیدگی می گردد.
3-  مشمولانی که در حین آموزش در شمول معافیت قرار گیرند پس از اتمام آموزش از خدمت ترخیص خواهند شد .
تبصره: مشمولانی که دوره آموزشی نظامی را به اتمام رسانده یا دارای برگ کفایت آموزش بسیج می باشند نیازی به ارائه تعهد ندارند.
4- ایثارگرانی که به موجب ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی مصوب 1390 فرزند خود را معاف کرده اند، چنانچه همان فرزند پس از اخذ کارت معافیت ، دریکی از نیروهای مسلح به عنوان نظامی (کادر ثابت یا پیمانی) استخدام شود ، امتیاز معافیت به قوت خود باقی بوده و می توانند با ابطال کارت معافیت صادره ، برای فرزند دیگر خود با همان امتیاز تقاضای معافیت نمایند.
تبصره:ملاک استخدام در نیروهای مسلح و صدور گواهی استخدامی منوط به طی تمام مراحل گزینش و استخدام و صدور اولین فیش حقوقی و اشتغال به خدمت خواهد بود.
تبصره: ابطال کارت و صدور معافیت فقط برای فرزندان ایثارگران صورت می پذیرد و برادر ایثارگر نمی تواند از این امتیاز برخوردار شود.
 
*معافیت فرزندان شهدا و جاویدالاثران
1- کلیه فرزندان شهدا و جاویدالاثران که به سن مشمولیت می رسند از خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
2-  چنانچه در گذشته فرزندی از ایثارگران ذکر شده معافیت خود را به سبب استفاده فرزند دیگر یا برادر شهید یا جاوید الاثر باطل کرده باشد ،مشروط بر آنکه در حال حاضر دارای کارت معافیت دیگری نباشند، می تواند از معافیت مذکور بهره مند گردد.
3-  تا زمانی که بنیاد شهید و امور ایثارگران استمرار جاویدالاثری رزمندگان را تایید می‌نمایند بهره‌مندی فرزندان آنان از این معافیت بلامانع است.
*معافیت یکی از برادران شهدا، جاویدالاثران،آزادگان و جانبازان فاقد فرزند
 
1-  در صورتی که شهید یا جاویدالاثر فاقد فرزند ذکور باشد با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران تنها یکی از برادران آنان می تواند از معافیت استفاده نماید.
2- آزادگانی که دارای حداقل 24 ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
3- جانبازانی که دارای حداقل 25% جانبازی بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
4- چنانچه در گذشته برابر قوانین و مقررات ابلاغی زمان رسیدگی ، به سبب ایثارگری برادر ،برادری از خدمت معاف شده باشد برادر دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده نماید.
5-  در صورت فوت فرد معاف شده ،اشخاص دیگر نمی توانند به همان سبب از خدمت معاف شوند.
6-   با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر شرط فاقد فرزند ذکور بودن ایثارگر،سن فرزند ذکور ملاک نبوده و وجود فرزند ذکور در سن طفولیت نیز مانع بهره مندی برادر ایثارگر از معافیت می گردد.
7-  در خانواده ایثارگران فاقد فرزند ذکور حق انتخاب برادر (تنی یا ناتنی) برای استفاده از این معافیت با شخص ایثارگر می باشد و در صورت شهادت یا فوت ایثارگر ،حق تقدم استفاده از این معافیت با برادر تنی است.
8-  درصورت وجود برادران تنی متعدد حق انتخاب با پدر و درصورت فوت او با مادر و در صورت فوت پدر و مادر، انتخاب با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید صورت خواهد گرفت و درصورت عدم وجود برادر تنی ، اولویت استفاده از این معافیت با برادری است که با فرد ایثارگر از یک مادر بوده و در صورت تعدد ، توسط مادر انتخاب می گردد و درصورت فوت مادر ، انتخاب با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید خواهد بود .
9-   آن دسته از آزادگانی که بر اساس مقررات گذشته و به دلیل آزادگی کمتر از 36 ماه برای یکی از فرزندان یا برادران خود کسر خدمت اخذ نموده اند با مقررات جدید نمی توانند برای فرزند یا برادر دیگر درخواست معافیت نمایند .
*معافیت فرزندان ایثارگران و نحوه تلفیق امتیازات برای معافیت
 
1- به ازای هر 24 ماه اسارت آزادگان ، هر 25 درصد جانبازی جانبازان و هر 30 ماه سابقه حضور درجبهه رزمندگان ، یکی از فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
2- استفاده فرزندان ایثارگر از امتیازات متعلقه محدودیت نداشته و متناسب با امتیازات ، فرزندان ایثارگران می توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .
مثال :
فرد ایثارگری که دارای 60 ماه سابقه حضور در جبهه ، مدت 50 ماه سابقه آزادگی و 60 درصد جانبازی باشد درصورت داشتن فرزندان متعدد ، 6 فرزند وی به شرح زیر از خدمت معاف خواهند شد :
الف ) تعداد 2 فرزند به دلیل سابقه 60 ماه حضور در جبهه .
ب ) تعداد 2 فرزند به دلیل دارا بودن حداقل 48 ماه آزادگی .
پ ) تعداد 2 فرزند به دلیل دارا بودن حداقل 50 % جانبازی .
3-      این معافیت صرفا برای فرزندان ایثارگران در نظر گرفته شده و شامل برادران آنان نمی گردد .
4- ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا و یا قانون ماده واحده در سال های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی ، از معافیت های مربوط به ایثارگران ( جانبازان ، آزادگان و رزمندگان ) استفاده نموده اند درصورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده ، به شرطی که باقی مانده هرکدام از امتیازات به تنهایی به حد نصاب معافیت برسد می توانند برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند .
مثال :
رزمنده ای که دارای 115 ماه سابقه حضور درجبهه می باشد و براساس ضوابط قبلی 2 فرزند خود را معاف کرده صرفا فرزند سوم به لحاظ مازاد سابقه جبهه از 60 تا 90 از خدمت معاف و برای 25 ماه سابقه باقی مانده حضور درجبهه ، برای فرزند چهارم امتیازی تعلق نمی گیرد .
5- آزادگان و جانبازانی که براساس ضوابط و مقررات گذشته به دلیل نداشتن فرزند ذکور یا صغیر بودن آن ، برادر آنان از امتیاز استفاده کرده و از خدمت معاف شده اند درصورتی که مدت اسارت و درصد جانبازی آنان به ترتیب بیش از 48 ماه و یا 50% باشد ، حسب مورد یک فرزند یا فرزندان آنان از خدمت دوره ضرورت معاف می گردد .
مثال :
آزاده ای که دارای 80 ماه سابقه اسارت بوده است که به دلیل صغیر بودن فرزندان ، برادرش از خدمت معاف شده ، به سبب 56 ماه مازاد سابقه اسارت 2 فرزند وی نیز می توانند از خدمت دوره ضرورت معاف شوند .
6- ایثارگرانی که سابقه جبهه ، آزادگی یا جانبازی آنان به تنهایی منجر به معافیت فرزندشان نشود درصورتی که تجمیع اعداد و یا تمامی عوامل مذکور به عدد 30 و بیشتر برسد تنها می توانند یک فرزند خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند .
7- کارکنان نیروهای مسلح که توسط شورای پزشکی مربوط ، جانباز شناخته شده و دارای درصد جانبازی می باشند از درصد جانبازی صرفا درتجمیع باسابقه جبهه یا آزادگی می توانند استفاده کنند و درصد جانبازی نیروهای مسلح به تنهایی منجر به معافیت فرزند آنان نمی شود . بدیهی است درخصوص تلفیق باسایر عوامل نیز محدودیتی برای درصد جانبازی تعیین شده نخواهد بود .
مثال:
ایثارگری که دارای 27% جانبازی نیروهای مسلح و دارای 3 ماه حضور در جبهه یا 3 ماه آزادگی باشد می تواند یک فرزند خود را معاف نماید.
8-  آن دسته از ایثارگران نیروهای مسلح که درگذشته براساس ضوابط جاری در قالب تلفیق جانبازی و جبهه فرزند یا فرزندان را معاف کرده باشند و سپس درصد جانبازی آنان توسط بنیاد شهید ثبت و تایید شده باشد ، نمی توانند برای بار دوم و به سبب جانبازی صادره از بنیاد شهید درخواست امتیاز نمایند مگر آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی تایید شده توسط بنیاد شهید ، بیش از حدنصاب معافیت یک فرزند باشد .
مثال1 :
رزمنده ای که با 20% جانبازی نیروهای مسلح و 45 ماه سابقه حضور درجبهه به صورت تلفیقی 2 فرزند خود را معاف کرده به سبب جانبازی صادره از بنیاد شهید نمی توان برای فرزند سوم وی درخواست معافیت کرد مگر آنکه درصد جانبازی وی توسط بنیاد شهید 50% و بالاتر تعیین گردد .
مثال 2 :
رزمنده ای که دارای 30 ماه سابقه حضور درجبهه بوده و درسال های گذشته به سبب آنکه حد نصاب معافیت فرزند به سبب حضور در جبهه بیش از 30 بوده باسابقه 20 % جانبازی صادره از نیروهای مسلح یک فرزند خود را درقالب تلفیق معاف کرده است ، چنانچه این رزمنده از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان جانباز 25% معرفی گردد هرچند که در گذشته از جانبازی به صورت تلفیقی استفاده کرده چون حد نصاب حضور درجبهه وی به 30 ماه کاهش یافته لذا بهره مندی فرزند دوم از معافیت به سبب 25 % جانبازی صادره از بنیاد شهید بلامانع خواهد بود .
9- آن دسته از مشمولانی که والدین آن ها هردو ایثارگر هستند درصورتی که امتیاز ایثارگری آنان به تنهایی به حد نصاب معافیت یک فرزند نرسد استفاده از حاصل جمع امتیازات آنان برای معافیت بلامانع خواهد بود .
*معافیت جانباز 10 درصد و بالاتر  
 
1- مشمولینی که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران یا نیروهای مسلح به عنوان جانباز 10 درصد و بالاتر ، تعیین درصد شده باشند در شمول این معافیت قرار می گیرند .
2- استفاده جانباز از معافیت مورد نظر مانع معافیت فرزند وی از امتیاز جانبازی وی نمی گردد .
*معافیت فرزند خوانده قانونی جانبازان  
 
این معافیت شامل فرزند خوانده جانبازی می شود که فاقد فرزند بوده وبنا بر تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل ضلیعات ناشی از جانبازی نمی توانند صاحب فرزند گردند .
2- تایید فرزند خواندگی افراد با مراجع صالح قضایی می باشد .
3- در این معافیت میزان درصد جانبازی ملاک نبوده و جانباز با داشتن شرایط لازم و تایید و درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند از امتیاز در نظر گرفته شده بهرمند گردند .
4- چنانچه جانباز دارای چند فرزند خوانده قانونی باشد صرفا برای یک نفر از آنان می تواند درخواست بهرمندی از معافیت مذکور را نماید .
*معافیت مشمولانی که با بانوان جانباز 25 درصد و بالاتر ازدواج کنند
 
1- مشمولانی که با بانوان جانباز 25 درصد ازدواج نمایند تا مدت 5 سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت برخوردار و در صورت استمرار ازدواج پس از پایان 5 سال با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران از معافیت دائم بهره مند می شوند .
2- معافیت موقت این گونه مشمولان در مقاطع زمانی 30 ماهه صادر و پس از اتمام مهلت داده شده، در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق وظیفه عمومی قابل تمدید است.
تبصره1: چنانچه از زمان ثبت عقد تا ثبت درخواست در سامانه دو سال و بیشتر سپری شده باشد معافیت موقت تا پایان پنج سال صادر و سپس در صورت تایید استمرار ازدواج از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معافیت دائم صادر می گردد.
تبصره 2: در صورتی که بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاع و اطمینان حاصل نماید که ازدواج جانباز منجر به طلاق شده مراتب را به وظیفه عمومی استان اعلام تا نسبت به لغو معافیت موقت همسر وی اقدام لازم صورت پذیرد.
3- بانوان جانبازی که در گذشته فرزند یا برادر آنان به سبب جانبازی خواهر معاف شده اند نیز می توانند همسر مشمول خود را با رعایت این مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
در ادامه پاسخ سوالات متداول مشمولان خدمت سربازی درباره معافیت ایثارگران را می‌خوانید:
معافیت های مربوط به ماده 45قانون خدمت وظیفه عمومی
1-  برای شهدا چند نفر از خدمت معاف می شوند ؟
جواب : کلیه فرزندان شهدا از خدمت معاف می شوند .
 
2-  آیا برادر شهدا از خدمت معاف می شوند ؟
جواب : درصورتی که شهید فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران شهید از خدمت معاف می شود .
 
3-  درخانواده ای که چند شهید وجود داشته باشد چند نفر از خدمت معاف می شوند ؟
جواب : کلیه فرزندان شهید از خدمت معاف می شوند و درصورت نداشتن فرزند به ازای هر شهید فاقد فرزند پسر صرفا فقط یکی از برادران شهدا از خدمت معاف می شوند .
 
4-  اگر شهید فاقد فرزند ذکور ، دارای چند برادر تنی یا ناتنی درخانواده باشد حق تقدم استفاده باچه برادری است ؟
جواب : حق تقدم با برادری است که با شهید از یک پدرو مادر باشند .
 
5-  درصورتی که شهید برادر تنی نداشته باشد حق تقدم با چه برادری است ؟
جواب : تقدم با برادری است که با شهید از مادر یکی باشند .
 
6-  معرفی و انتخاب یکی از برادران تنی شهید فاقد فرزند برای معافیت به چه صورت است ؟
جواب : انتخاب با پدر درنبود پدر یا مادر ودرنبود پدرو مادر با توافق سایر برادران و هماهنگی بنیاد شهید و ایثارگران انجام می پذیرد .
 
7-  معرفی و انتخاب یکی از برادران ناتنی شهید فاقد فرزند به چه صورت است ؟
جواب : درصورتی که شهید از مادر دارای چند برادر باشد انتخاب برادر با مادر شهید است و درصورتی که شهید برادر مادری نداشته باشد انتخاب با پدرشهید و درنبود پدر یا مادر شهید و نبود پدر و مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید انتخاب و معرفی می شود .
 
8-  چنانچه شهید دارای فرزند دختر باشد آیا برادرشهید می تواند از معافیت بهره مند گردد؟
جواب : بله دختر شهید مانع معافیت برادر شهید نمی گردد .
 
9-  چنانچه شهید دارای فرزند پسر زیر18 سال باشد آیا برادری می تواند از معافیت استفاده نماید ؟
جواب : خیر براساس ماده 45 قانون شهید می بایست فاقد فرزند پسرباشد .
 
10- چنانچه در گذشته براساس ضوابط ابلاغی آن زمان یکی از برادران شهدا از خدمت معاف شده باشد آیا می توان براساس ضوابط جدید برادردیگری از خدمت معاف شود ؟
جواب : خیر امتیازمعافیت به سبب شهادت فقط برای یک برادرلحاظ شده است .
 
خانواده جاوید الاثرها  
 
1-  شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاویدالاثرها و یا برادران آنان به چه صورت است ؟
جواب :  همانند تمامی پرسش هاو پاسخهای مربوط به خانواده شهداء
 
2-  آیا مدت جاویدالاثری در اعطای معافیت تاثیرگذارمی باشد ؟
جواب : تا زمانی که استمرار جاویدالاثری توسط بنیاد شهید و امور ایثارگر تایید گردد برای کلیه فرزندان آنان معافیت دائم صادر می گردد .
امتیازدهی
1 -  مدت آزادگی برای معافیت یک فرزند یا برادر وی چند ماه است ؟
جواب : مدت 24 ماه تمام می باشد .
 
2-  یک فرد آزاده چند نفر از فرزندان خود را می تواند از خدمت معاف کند ؟
جواب : به ازای هر24 ماه سابقه آزادگی یکی از فرزندان آزاده از خدمت معاف می شوند .
 
3-   شرط بهره مندی برادر آزاده از معافیت چه می باشد ؟
جواب : چنانچه آزاده فاقد فرزند پسر باشد یک برادر وی می تواند از خدمت معاف شود .
 
4-   آیا برای هر24 ماه مدت آزادگی  آزاده فاقد فرزند پسر، یک برادر وی هم معاف می شود ؟
جواب : برای آزاده فاقد فرزند پسر به هر میزان مدت آزادگی فقط یکی از برادران وی از خدمت معاف می شود .
 
5-  چنانچه براساس ضوابط و مقررات سالهای گذشته آزاده ای که مدت آزادگی کمتر از 36 ماه بوده و از امتیاز کسرخدمت برای فرزند یا برادرش استفاده کرده آیا با توجه به ضوابط جدید در نظر گرفتن حد نصاب 24 ماه آزادگی برای معافیت می تواند یک فرزند یا برادر خود را معاف کند ؟
جواب : خیر چون از امتیاز آزادگی استفاده شده ، امتیاز دیگری تعلق نمی گیرد .
 
6-   چنانچه مدت آزادگی کمتراز 24 ماه باشد آیا امتیازی به فرزند وی تعلق می گیرد ؟
جواب : درصورتی که آزاده دارای سابقه جبهه و یا جانبازی باشد و جمع مدت آزادگی با جبهه و یا جانبازی به عدد 30 برسد یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند .
 
7-   آیا تلفیق سوابق آزادگی با جبهه یا جانبازی برای برادر آزاده هم لحاظ می گردد ؟
جواب : خیر این امتیاز فقط برای فرزندان آزادگان درنظر گرفته شده است .
 
8-   آیا برای مازاد سوابق آزادگی بین ( 25 تا 47 ماه ) و ( 49 تا 71 ماه ) و ( 73 تا 95 ماه ) امتیازی تعلق می گیرد به چه علت ؟
جواب : خیر به خاطر اینکه اگر آزاده ای دارای 47 ماه سابقه آزادگی باشد صرفا یک فرزند و اگر دارای 71 ماه سابقه آزادگی باشد فقط 2 فرزند و اگر دارای 95 ماه سابقه آزادگی باشد صرفا 3 فرزند وی می تواند از خدمت معاف گردد و به سوابق مازاد امتیازی تعلق نمی گیرد .
 
9-   آیا جمع مازاد سوابق آزادگی برای معافیت فرزند دیگر آزاده  لحاظ می گردد ؟
جواب : خیر قابل جمع نمی باشد فقط به ازای هر 24 ماه سابقه آزادگی یک فرزند آزاده از خدمت معاف می شود .
 
10-  چنانچه آزاده ای براساس ضوابط و مقررات گذشته و به علت صغیر بودن فرزندش برادرش از امتیازاستفاده کرده باشد آیا فرزند وی براساس ضوابط جدید می تواند از امتیاز آزادگی بهره مند گردد ؟
جواب : بله مشروط برآنکه مدت آزادگی 48 ماه بیشتر باشد .
 
11-   چنانچه سوابق آزادگی ایثارگر فقط درحد یک امتیاز باشد و آزاده چند فرزند واجد شرایط داشته ، انتخاب یک فرزند به چه صورت است ؟
جواب : انتخاب فرزند باآزاده است درصورت فوت آزاده ، انتخاب با مادر فرزندان آزاده درصورت نبود مادر با توافق برادران و با هماهنگی بنیاد شهید صورت می گیرد .
 
12-  اگرفرزند آزاده ای بعد از اخذ معافیت فوت نماید یا به بیماری صعب العلاج مبتلا گردد آیا امتیاز برای فرزند دیگری لحاظ می گردد ؟
جواب : خیر مگر آنکه سابقه مازاد بر 24ماه  آزادگی وی برای معافیت فرزند دیگر کفایت نماید .
 
13- آیا به شخص آزاده از لحاظ خدمت وظیفه عمومی امتیازی تعلق می گیرد ؟
جواب : بله براساس ماده 2 اصلاحی قانون حمایت از آزادگان چنانچه آزاده رزمنده بوده باشد به ازای 6 ماه آزادگی از کارت پایان خدمت بهره مند میشود .
 
14-  آیا برای آزادگان غیررزمنده هم امتیازی در نظر گرفته شده است ؟
جواب : بله به ازای حداقل 6 ماه سابقه آزادگی از خدمت دوره ضرورت معاف می گردند .
 
15-  آیا آزاده ای که به سبب آزادگی از خدمت معاف شده یا کارت پایان خدمت دریافت کرده امتیاز آزادگی وی برای فرزند وی نیز لحاظ می گردد ؟
جواب : بله درصورتی که مدت آزادگی به حد نصاب معافیت برسد فرزند وی نیز می تواند  از امتیاز بهره مند گردد .
 
16-  چنانچه مدت آزادگی پدرخانواده به حد نصاب 24 ماه نرسد و همچنین مادر خانواده دارای سابقه آزادگی باشد آیا سابقه والدین برای اعطای امتیاز قابل جمع است ؟
جواب : بله قابل جمع می باشد.
جانبازان
-حد نصاب درصد جانبازی برای امتیاز معافیت یک فرزند چند درصد است ؟
جواب : حداقل 25 درصد جانبازی .
 
2-جانبازان چند فرزند خود را می توانند از خدمت معاف کنند ؟
جواب : به ازای هر 25 درصد جانبازی یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند .
 
3-آیا امتیاز جانبازی برای برادران آنان لحاظ می گردد ؟
جواب : درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد امتیاز به برادر جانباز تعلق می گیرد .
 
4-درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد چند نفر از برادران وی از خدمت معاف می شوند ؟
جواب : برای جانباز باحداقل 25درصد جانبازی وبالاتر به هر میزان جانبازی فقط یک برادر وی از خدمت معاف می گردد .
 
5-نحوه انتخاب ومعرفی یکی از برادران تنی واجد شرایط برای بهره مندی از معافیت جانبازی به چه صورت می باشد ؟
جواب :انتخاب برادر با جانباز می باشد در صورت فوت جانباز با پدر ودر صورت فوت پدر با مادر ودر صورت فوت مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید می باشد .
 
6-در صورتی که جانبازمتوفی فاقد فرزند پسر فاقد برادر تنی باشد انتخاب از برادران ناتنی به چه صورت می باشد ؟
جواب : حق تقدم با برادری است که از مادر با جانباز تنی باشد در صوت نداشتن برادر تنی از مادر حق انتخاب با پدر خانواده ودر صورت فوت پدر انتخاب یکی از برادران با مادر درصورت فوت مادر با توافق برادران وهماهنگی بنیاد شهید انجام می پذیرد .
 
7-مرجع معرفی جانباز برای بهره مندی از امتیاز معافیت چه ارگانی است ؟
جواب : در صورتی که صرفا جانباز باشد بنیاد شهید وامور ایثارگران استان محل سکونت جانباز.
 
8-آیا جانباز نیروهای مسلح با معرفی نیروهای مسلح می توانند از امتیاز جانبازی استفاده نمایند ؟
جواب : خیر مگر آنکه به صورت تلفیق با سابقه حضور در جبهه معرفی شوند .
 
9-آیا به مازاد درصد جانبازی بین 26 تا49و51 تا 70 در صد امتیازی تعلق می گیرد یا نه ؟
جواب : خیر برای 25 درصد جانبازی یک فرزند وبرای جانبازان 50 درصد وبالاتر حداکثر 2 فرزند از خدمت معاف می شوند ومازاد در صد جانبازی قابل جمع نمی باشد .
 
10-آیا درصد جانبازی پدر ومادر برای رسیدن به حد نصاب معافیت یک فرزند قابل جمع می باشد ؟
جواب : بله در صورتی که در صد جانبازی والدین به تنهایی به حد نصاب معافیت نرسد در صورت جانبازی آنان قابل جمع است .
 
11-چنانچه بر اساس ضوابط ومقررات سالهای گذشته به سبب نیازمندی جانباز به مراقبت یکی از برادران خدمت از خدمت معاف کرده باشد آیا می توان برابر ضوابط جدید یک فرزند وی را نیز از خدمت معاف کرد ؟
جواب : بله مشروط به اینکه در صد جانبازی وی حداقل 50در صد یا بالاتر باشد .
 
12-چنانچه در صد جانبازی کمتر از 25 درصد باشد آیا امتیازی برای فرزند وی در نظر گرفته می شود یا خیر ؟
جواب : در صو رتی که با سابقه آزادگی یا حضور در جبهه به عدد30 و بالاتر برسد می توان برای فرزند وی امتیازی در نظر گرفت .
 
13-چنانچه جمع اعداد مربوط به درصد جانبازی ، ماه حضور در چبهه ویا ماه آزادگی به عدد 60 وبالا تر برسد آیا می توان دوفرزند وی را از خدمت معاف نمود؟
جواب : خیر و براساس جمع سوابق جانبازی ، جبهه و یا آزادگی تنها فقط یک فرزند ایثارگر می تواند از خدمت معاف شود .
 
14-چنانچه جانبازی که درگذشته به سبب بیمار ناشی از جانبازی برای یک فرزند خود را در قالب ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت کفالت اخذ کرده باشد آیا می تواند فرزند دیگر خود را به سبب جانبازی از خدمت معاف نماید ؟
جواب : بله مشروط براینکه درصد جانبازی حداقل 25 درصد و بالاتر باشد .
 
15-آیا به خود جانباز هم از نظر خدمت وظیفه عمومی امتیازی تعلق می گیرد ؟
جواب : بله درصورتی که حداقل دارای 10 درصد جانبازی باشد از خدمت دوره ضرورت معاف می شود .
 
16-چنانچه جانباز از امتیاز خود برای معافیت از خدمت استفاده کرده باشد آیا فرزند وی هم می تواند از امتیاز جانبازی استفاده نماید ؟
جواب : بله با درنظر گرفتن حد نصاب درصد جانبازی ( حداقل 25 درصد )
 
17-آیا فرزند خوانده قانونی جانباز می تواند از معافیت استفاده نماید ؟
جواب : بله مشروط برآنکه بنابر تایید بنیاد شهید شخص جانباز به سبب ناشی از جانبازی نتواند صاحب فرزند گردد .
 
18-آیا برای معافیت فرزند خوانده قانونی درصد جانبازی خاصی لازم می باشد ؟
جواب : خیر صرف آنکه جانبازی و عدم توانایی جانباز در صاحب فرزند شدن به تایید بنیاد شهید رسیده باشد کفایت می کند .
 
19-آیا اگر درصد جانبازی جانباز بیش از 50 درصد ، درحد معافیت 2 نفر قرار داشته باشد می توان علاوه بر فرزند خوانده یک برادر وی راهم از خدمت معاف کرد ؟
جواب : خیر برای جانبازان فاقد فرزند صرفا یک نفر از خدمت معاف می گردد .
 
20-فرزند خواندگی جانباز به چه صورت اثبات می گردد ؟
جواب : با تایید مراجع صالح قضایی .
 
21-آیا برای بانوان جانباز نیز امتیازی درنظر گرفته شده است ؟
جواب : بله هرفرد اناث که با حداقل 25 درصد جانبازی می تواند برای همسرش درخواست معافیت نماید .
 
22-معافیت همسرجانبازاناث به چه صورت است ؟
جواب : معافیت بصورت موقت 5 ساله از تاریخ ازدواج جانباز با همسر محاسبه می گردد درصورت استمرار ازدواج به مدت 5 سال معافیت موقت به دائم تبدیل می گردد .
 
23-آیا جانباز اناث بالای 25 درصد که در گذشته برادر یا فرزند خود را از خدمت معاف کرده است می تواند برابر ضوابط جدید برای همسر خود نیز درصورت معافیت نماید ؟
جواب :مشمولی که باجانباز 25درصد ازدواج کند بارعایت 5سال معافیت موقت معاف دائم است.
 
24-عموی من 24 ماه اسارت و 47 درصد جانبازی دارد و یک پسر هم دارد . آیا می توانم از میزان اسارت استفاده کنم ؟ 
جواب : خیر . میزان کسرخدمت و درصد جانبازی فقط به فرزندان ایثارگران تعلق می گیرد .
 
25-من کارت معافیت ایثارگران دارم آیا امکان ابطال کارت من وجود دارد تا برادر دیگر من از این کارت استفاده کند ؟
جواب : خیر  طبق قانون جدید ابطال کارت دیگر قابل اجرا نمی باشد.
 
26-من از خدمت فرار کرده ام و معافیت ایثارگران شامل بنده می شود برای درخواست این نوع معافیت باید به کجا مراجعه کنم ؟
جواب : باید ابتدا به یگان خدمتی مراجعه کرده تا به وضعیت فرار شما رسیدگی شود   وبعد  باارائه گواهی اشتغال به خدمت به وظیفه عمومی به  درخواست شما رسیدگی می شود.
 
27-پدر من دارای 45 ماه سابقه جبهه و 15 درصد جانبازی می باشد برادرم معاف شده است آیا من می توانم باجمع باقیمانده جبهه و جانبازی پدرمعافیت بگیرم ؟
جواب: بله در صورتی که جمع باقیمانده جبهه و جانبازی پدر به 30 ماه برسد می توانید از معافیت بهره مند شوید.
 
28-آیا برادرزاده جانباز 25  درصد فاقد فرزند ذکور و برادر ،می تواند از  معافیت استفاده نماید ؟
جواب : خیر درصورت فقدان فرزندو برادر ، برادرزاده نمی تواند از این معافیت بهره مند گردد.
 
29-بنده خواهرم جانباز 30٪ است متاهل می باشد ولی فرزندی ندارد من می توانم از معافیت استفاده کنم ؟
جواب : اگر خواهر فاقد فرزند باشد شما می توانید از معافیت بهره مند گردید .
 
30-من آزاده ای دارای 24 ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر هستم آیا برادر من می تواند از این معافیت بهره مند گردد ؟
جواب : بله آزادگانی که دارای حداقل 24 ماه اسارت بوده و فاقد فرزند پسر باشند می توانند تنها یکی از برادران خود را از خدمت دوره ضرورت معاف نمایند.
مخاطبان گرامی می‌توانند در صورت لزوم سوالات خود را جهت پاسخگویی مسوولان نظام وظیفه از طریق نظرات برای ما ارسال کنند.
yjc.ir