وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

دفترچه سئوالات کنکور تجربی 94,دفترچه سئوالات کنکور هنر94,دفترچه سئوالات کنکور علوم انسانی94,دفترچه سئوالات کنکور ریاضی 94,دفترچه سئوالات کنکور زبانهای خارجه94,

به منظور دسترسی هرچه سریعتر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی ، به اطلاع می رساند، سؤالات هریک از گروههای آزمایشی به شرح زیر در سایت  درج و در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

بخش دفترچه عمومی

سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ـدفترچه عمومی
سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی-دفترچه عمومی
سوالات گروه آزمایشی هنر-دفترچه عمومی
سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی -دفترچه عمومی
سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی -دفترچه عمومیبخش دفترچه تخصصی

سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی -دفترچه اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی-دفترچه اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی هنر-دفترچه اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی -دفترچه اختصاصی
سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی -دفترچه اختصاصی