خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات

اعلام جزییات بازنشستگی با کمتر از 10 سال سابقه تامین اجتماعی:

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرای این قانون در تمام شعب تامین اجتماعی سراسر کشور خبر داده و گفته است که تاکنون 20 هزار نفر با این قانون خود را بازنشسته کرده‌اند.

بر اساس قانون، اشخاصی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و سن آنها 60 سال باشد می‌توانند نسبت به درخواست بازنشستگی اقدام کنند که در این صورت میزان برقراری مستمری به نسبت سنوات پرداختی خواهد بود.

همچنین بیمه شدگانی که دارای 60 سال سن بوده اما میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از 10 سال باشد، می‌توانند نسبت به پرداخت حق بیمه تا 10 سال اقدام و از مزایای بازنشستگی با 60 سال سن و 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.

به گفته به گفته محمد حسن زدا - معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی - بازماندگان افراد فوت شده‌ای که کمتر از 10 سال سابقه کار داشته‌اند نیز از طریق قانون جدید می‌توانند به نسبت سال‌های فعالیت خود مستمری دریافت کنند./ایسنا