وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

مصطفی قنبرنژاد افزود: شهروندان تنها از طریق 14دفتر خدمات الکترونیک شهر که کد و نشانی آنها بر روی وبگاه شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir درج شده است می توانند نسبت به دریافت آی دی کارت ها خود اقدام کنند.

از اول اردیبهشت سال جاری تنها همین 14 دفتر نسبت به دریافت مدارک تکمیلی واجدین شرایط دریافت آرم طرح ترافیک اقدام کرده اند.

مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: متقاضیان واجد شرایطی که پس از 15 اردیبهشت مدارک خود را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تکمیل کرده اند برای دریافت آی دی کارت های خود می توانند به همان دفاتر مراجعه کنند.

 پیش از 15 اردیبهشت ماه آی دی کارت های آرم طرح ترافیک سال 94 از طریق پست به منازل شهروندان ارسال می شد.

مدیر واحد صدور آرم شهرداری تهران با اشاره به اینکه بسیاری از شهروندان برای دریافت ای دی کارت های خود از پست با نداشتن بارکد محموله پستی روبرو شدند گفت: برای دریافت این بارکدها نیاز به مراجعه حضوری به واحد صدور آرم نیست و شهروندان می توانند از طریق سایت مذکور بارکد محموله پستی خود را دریافت کنند.

بنا به اظهار وی دریافت بارکد از طریق مراجعه به سایت www.tehran.ir و بازکردن پنجره بررسی وضعیت درخواست میسر خواهد بود و کد مرسوله ارسالی در فرم تکمیل شده پیش ثبت نام آنها درج شده است.