وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

ستاد کل نیروهای مسلح طی ابلاغیه شماره 45018/1/40/1 مورخ 1394/1/25 ضوابط و مقررات افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح در سال 94 را به شرح زیر ابلاغ نموده که با تلاش مسئولین و کارکنان معاونت محاسبات حقوق و مستمری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، این افزایش در حقوق فروردین ماه مشترکین اعمال گردید.

بر اساس این گزارش؛ در افزایش حقوق سال جدید، حق تأهل: 1/114/560 ریال، حق اولاد:  288/960 ریال، هدیه ازدواج :  8/944/000 ریال، کمک هزینه تدفین:  8/944/000 ریال، حداقل حقوق: 9/000/000 ریال تعیین شده است.

گفتنی است؛ حقوق فروردین ماه مشترکین سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، با اعمال افزایش 14 درصدی سال 94، در تاریخ 94/1/27 به صورت هم زمان توسط بانک های عامل سپه، کشاورزی و مؤسسه اعتباری کوثر واریز گردید.

همچنین در اجرای ابلاغیه هیئت وزیران، رعایت سقف حداکثر حقوق که معادل هفت برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه می باشد، الزامی گردیده که این سقف در اجرای ابلاغیه فوق ستاد کل نیروهای مسلح برای حقوق بگیران 30 سال خدمت و کمتر معادل 63/000/000 ریال و به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال حداکثر تا 40 سال 2/5 درصد به سقف مذکور اضافه خواهد شد که در نهایت برای مشترکین با سابقه خدمت 40 سال و بیشتر 78/750/000 ریال خواهد بود.

در همین راستا تعداد محدودی از مشترکین، نه تنها در سال جاری حقوق آنان افزایش نداشته، بلکه با کاهش نیز مواجه شده اند. در ضمن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات از اعمال سقف حداکثر حقوق اعلام شده فوق، مستثنی می باشند.

نظرات  (۲)

همین چهارده درصدراهم بردارید جای دیگه لازمتون میشه
بدبخت دزدان نوع دوست در پوست گوسفند . (خودتونین ...)حق و حقوق یک بازنشسته نیروی مسلح به ویژه ارتش ٬ هوایی و زمینی باید این باشد.خاک بر سر دزدتان کنم فقط فکر جیب خودتان هستید .