خدمات پلیس+10

پلیس+10
کارت ملی هوشمند

ایسنا، سیدجعفر تشکری هاشمی  درباره طرح شهرداری برای ساماندهی آژانس‌های مسافربری و خودروهای حمل بار گفت: طرحی در خصوص ساماندهی این دو گروه تهیه شده و به زودی برای بررسی به شورای شهر ارائه خواهد شد تا جزئیات اجرایی شدن این طرح نهایی شود.

وی با بیان اینکه قانون‌گذار پیش بینی کرده است که آژانس‌های مسافربری به عنوان یکی از مدل‌های حمل و نقل شهری قلمداد شده و ساختاری مشابه سازمان تاکسیرانی داشته باشند، گفت: در این طرح اتحادیه آژانس‌های مسافربری، نقش نظارتی پررنگ‌تری خواهند داشت.

تشکری هاشمی با بیان اینکه قطعا خروجی این طرح، نظم‌بخشی و رفاه بیشتر رانندگان و مردم خواهد بود، تصریح کرد: هدف ما ارائه خدمات بهتر به همه است.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه این طرح در صورت تصویب، با مشارکت اتحادیه و صنوف مرتبط پیش خواهد رفت، گفت: در این طرح شناسنامه‌دار کردن خودرو، راننده آژانس و نظارت بیشتر بر موسسات اتومیبل کرایه در چارچوب نظم مورد توافق همه ذی نفعان و… در دستور کار قرار خواهد گرفت....

به گفته وی، براساس این طرح برای هر راننده کارنامه سلامت و صلاحیت‌های فنی صادر خواهد شد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح توسط شورای شهر، ساختار فعلی تغییر محسوسی نمی‌کند، گفت: اتحادیه مربوطه نظارت بر موسسات و آژانس‌های مسافربری را برعهده خواهد داشت و تعاریف جدید مبتنی بر نظم، انضباط و حفظ حقوق متقابل راننده و مسافر خواهد بود.

وی با بیان اینکه نظام نظارت و کنترل برعهده اتحادیه آژانس‌های مسافر و کالا خواهد بود، گفت: نیازهای اقتصادی این رانندگان که بعضا به آن توجه نمی‌شد نیز در این طرح دیده شده است.