وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات

اقداماتی که در مبدأ باید انجام شود:

    ساعت حرکت درج شده روی بلیت حمل خودرو، آخرین زمان پذیرش خودرو جهت اعزام از مبداء حرکت  بوده و شروع پذیرش خودرو از ساعت ۸ صبح روز حرکت قطار تعیین می‌گردد.

 جهت خودروهای عبوری از ایستگاه تهران، لازم است بلیت حمل خودرو در مسیر دوم، با یک روز فاصله از روز ورود قطار حمل خودرو به تهران صادر گردد )به عنوان مثال در مسیر تبریز– کرمان، در صورتیکه ورود قطار حمل خودرو از تبریز به تهران ، بامداد روز دوشنبه باشد، باید بلیت تهران– کرمان برای روز سه‌شنبه صادر گردد(. با رفع محدودیت ایستگاه تهران، این فاصله زمانی کاهش خواهد یافت.
برای دستیابی به سطح ایمنی بیشتر، میزان بنزین موجود در باک خودروهای تحویلی )در هنگام تحویل به انبارتوشه جهت بارگیری به واگنهای خودروبر(، نباید بیشتر از یک چهارم حجم باک باشدرعایت این بند کاملاً ضروری است...
 
به لحاظ ضرورت رعایت موارد ایمنی خودروها، «سرباطری» در مبداء جدا و در مقصد مجدداً نصب می‌گردد
امکان حمل خودرو با ارتفاع بیش از ۱۵۸ سانتی متر و همچنین عرض بیش از ۱۸۰ سانتی متر)اکسل پهنبا واگن حمل خودرو وجود ندارد و رعایت این بند در هنگام خرید بلیت حمل خودرو کاملا ضروری است
از پذیرش هرگونه وسائل و لوازم اضافی )غیر از جک و زاپاس (در داخل خودرو خودداری می‌شود و هیچگونه ادعایی در این خصوص در هنگام تحویل خودرو به مالک پذیرفته نمی شود
از صاحبان خودروهای اعزامی تقاضا می‌شود، در خصوص وجود هر گونه نقص و یا آسیب‌دیدگی قبلی و یا کسری لوازم خودروهای اعزامی با مسئولین اعزام، همکاری و هماهنگی لازم معمول دارند تا در مقصد با مشکلات عدیده مواجه نگردند
 
برای خودروهای «صفرکیلومتر» که هنوز شماره نشده‌اند، شش رقم آخر شماره شاسی به جای شماره پلاک درج می شودهمچنین ارائه برگه فروش، هنگام تحویل خودرو، الزامی است.

برای ارسال خودروهای سازمان ها داشتن معرفی از سازمان الزامی است.
برای خودروهای گذر موقت و عبوری، صدور بلیت )با شماره پلاک گذر موقت(، فقط تا قبل از به اتمام رسیدن زمان مجوز عبور، مجاز است
ارائه اوراق شناسایی مالک، سند و کارت مالکیت خودرو، هنگام تحویل دادن و تحویل گرفتن آن الزامی می‌باشد.

حق بیمه خودرو برمبنای درصدی از ارزش خودرو به صورت جداگانه محاسبه و در زمان پذیرش خودرو دریافت خواهد شد.

پذیرش خودروهای خاموش )معیوبو تصادفی امکانپذیر نبوده و فقط خودروهای روشن پذیرفته می شود.

 

اقداماتی که باید در مقصد انجام شود:

به محض اطلاع از ورود خودرو به مقصد نسبت به ترخیص و تحویل خودرو با در دست داشتن مدارک مثبته (کارت ماشین ، کارت شناسایی معتبراقدام ، در غیر این صورت بعد از ۲۴ ساعت اولیه تا ۶ روز ،روزانه ۱۵۰۰۰ریال و از روز هفتم به بعد روزانه ۳۰۰۰۰ریال بابت حق توقف و هزینه انبارداری محاسبه و دریافت خواهد شد.

برای تحویل خودرو ارائه کارت شناسایی معتبر شخص معرفی شده در بارنامه حمل خودرو که در مبدا تکمیل شده الزامی است و از تحویل خودرو به افراد غیر و بدون مدارک مثبته خودداری خواهد شد.

در صورت تأخیر در تحویل خودرو در مقصد پس از ۲۴ ساعت تاخیر در تحویل خودرو ۵۰درصد کرایه برگشت داده می‌شود و در صورت عدم تحویل خودرو در مقصد ۱۰۰درصد کرایه برگشت داده می‌شود.

 

شرایط استرداد بلیت حمل خودرو

استرداد ۹۰ درصد بهای بلیت تا ساعت ۱۲روز قبل از حرکت

استرداد ۷۰ درصد بهای بلیت از ساعت ۱۲روزقبل از حرکت تا ۳ ساعت مانده به حرکت

 استرداد ۵۰ درصد بهای بلیت از ۳ ساعت مانده به حرکت تا زمان حرکت

بعداز حرکت درج شده روی بلیت و بارگیری خودرو بلیت حمل خودرو قابل استرداد نمی‌باشد.

      یادآوری های مهم در زمینه حمل خودرو با قطار

برای دریافت خسارت تاخیر، متقاضیان محترم می‏توانند با به همراه داشتن اصل لاشه بلیت و کارت شناسایی معتبر با مراجعه به یکی از نمایندگی های فروش بلیت شرکت رجا نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند."

درصورت مفقود شدن بلیت حمل خودرو طبق مقررات بلیت المثنی صادر می‌شود.

اطلاعات مورد نیاز حمل خودرو با قطار  شامل تاریخ و ساعت حرکت ، شرایط تحویل خودرو و ... برروی برگه بلیت درج می‌گردد.

جدول قیمت بلیت حمل خودرو از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

قیمت بلیت (به ریال)

مسیر

ردیف

۱,۱۷۵,۰۰۰

تهران-اهواز

۱

۱,۱۷۵,۰۰۰

اهواز-تهران

۲

۲,۰۵۰,۰۰۰

اهواز-مشهد

۳

۲,۰۵۰,۰۰۰

مشهد-اهواز

۴

۱,۱۴۰,۰۰۰

تهران-مشهد

۵

۱,۱۴۰,۰۰۰

مشهد-تهران

۶

۹۲۵,۰۰۰

تهران-تبریز

۷

۹۲۵,۰۰۰

تبریز-تهران

۸

۱,۹۵۰,۰۰۰

تبریز-مشهد

۹

۱,۹۵۰,۰۰۰

مشهد-تبریز

۱۰

۱,۱۴۰,۰۰۰

تهران-شیراز

۱۱

۱,۱۴۰,۰۰۰

شیراز-تهران

۱۲

۱,۰۴۰,۰۰۰

اصفهان-بندرعباس

۱۳

۱,۰۴۰,۰۰۰

بندرعباس-اصفهان

۱۴

۱,۹۰۰,۰۰۰

شیراز-مشهد

۱۵

۱,۹۰۰,۰۰۰

مشهد-شیراز

۱۶

۶۱۵,۰۰۰

تهران-یزد

۱۷

۶۱۵,۰۰۰

یزد-تهران

۱۸

۹۴۰,۰۰۰

یزد-مشهد

۱۹

۹۴۰,۰۰۰

مشهد-یزد

۲۰

۱,۱۹۰,۰۰۰

تهران-کرمان

۲۱

۱,۱۹۰,۰۰۰

کرمان-تهران

۲۲

۱,۶۵۰,۰۰۰

تهران-کرمان-زاهدان

۲۳

۱,۶۵۰,۰۰۰

زاهدان-کرمان-تهران

۲۴

۹۴۰,۰۰۰

کرمان-مشهد

۲۵

۹۴۰,۰۰۰

مشهد-کرمان

۲۶

۱,۷۹۰,۰۰۰

تهران-بندرعباس

۲۷

۱,۷۹۰,۰۰۰

بندرعباس-تهران

۲۸

۱,۸۵۰,۰۰۰

بندرعباس-مشهد

۲۹

۱,۸۵۰,۰۰۰

مشهد-بندرعباس

۳۰

 

توضیحدر مسیر های ترکیبی که قیمت مصوب ندارد ، حاصل جمع بهای مصوب بلیت حمل خودرو مسیرهای مربوطه )که بهای مصوب بلیت حمل خودرو داردبعنوان قیمت مصوب یکطرفه تعیین می گردد.

منبع سایت raja.ir

نظرات  (۱)

۲۶ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۵۳ علیرضا عسکرپور
سلام
میخواستم بدونم اگر خودرو به نام خودم نباشه ،میتونم با در دست داشتن کارت ماشین و کارت شناسایی، خودرو را ارسال و در مقصد تحویل بگیرم .از مشهد به تبریز.