خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات
۱۳ خرداد ۹۳ ، ۱۶:۱۸

شماره پیامک پلیس+10

نسیم :هموطنان می‌توانند با ارسال عدد یک به این شماره از سرویس‌های خدمات الکترونیک انتظامی (گواهینامه، گذرنامه و وظیفه عمومی) مطلع شوند.

این سامانه توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی راه‌اندازی شده است..

برای اطلاع از جدیدترین خبرها و فراخوانهای خدمات الکترونیک پلیس + 10 نیروی انتظامی یک پیامک خالی به

 شماره 1100
ارسال نمایید
کارت ملی هوشمند