وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات
نحوه اقدام به سربازی


۱-مطالعه کامل دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی
۲- انتخاب نوع تقاضا منطبق با وضعیت مشمول
۳-تکمیل برگ وضعیت و گرد آوری مدارک مورد نیاز مطابق با تقاضای مربوطه
۴- درج دقیق اطلاعات مورد نیاز به روی پاکت های پستی
۵- ارسال به موقع مدارک از طریق مراکز پستی
۶- حضور به موقع برابر موعد اعلام شده توسط مراکز وظیفه عمومی برای اعزام به خدمت یا رسیدگی به تقاضای مشمول.
انجام امور زیر در مورد مشمولان خدمت وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از مراکز وظیفه عمومی می باشد :
- شرکت در آزمایشات رانندگی و دریافت گواهینامه
- دریافت هر گونه وام و کمک های کشاورزی صنعتی دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهای قانونی
- کاندیدا شدن برای انتخاب مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی
- تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره تحصیلی دیپلم یا بالاتر از وزارتخانه مربوطه
- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی
- ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفتر اسناد رسمی
- دریافت مستمری از سازمان های دولتی وابسته به دولت و نهادهای قانونی
- استخدام به هر صورت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و نیز شرکت های دولتی
مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی از زمان فراغت از تحصیل حداکثر شش ماه فرصت معرفی دارند ...

مدارک لازم جهت خدمت سربازی


- یک نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکس دار
- دو قطعه عکس ۳ در ۴ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
- اصل گواهی تحصیلی که در سال ارسال مدارک صادر شده باشد .
- برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی اعزام به خدمت
- برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان متقاضی اعزام به خدمت
تذکرات
۱- مشمولانی که دفترچه آماده به خدمت دریافت داشته و به وسیله مرکز وظیفه عمومی محل صدور شناسنامه یا محل سکونت جهت انجام خدمت به مراکز آموزشی تعیین شده ،اعزام گردیده اند ملزم به انجام خدمت در آن مراکز آموزش بوده و چنانچه مجددا ضمن معرفی خود به یکی از مراکز دیگر وظیفه عمومی و یا معرفی به مرکز وظیفه عمومی اعزام کننده و کتمان اعزام قبلی دفترچه آماده به خدمت جدیدی دریافت داشته و به مرکز آموزش دیگری اعزام گردند خدمت آنان در مرکز آموزش بعدی جز خدمت وظیفه عمومی محسوب نگردیده و با آنان مانند مشمولانی که به خدمت اعزام نگردیده رفتار خواهد شد .
۲- از دو یا سه برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان که سن کمتری دارد به شرطی که خود و برادری که به خدمت رفته فاقد غیبت باشد با ارائه گواهی اشتغال به خدمت برادر یا برادران دیگر دفترچه آماده به خدمت دریافت کند .
تبصره ۱ : برادر بزرگتری که برادر یا برادران کوچکتر او به خدمت اعزام شده اند و اعزام وی قبل از آنان به هر علت مقدور نبوده است چنانچه فاقد غیبت باشد می تواند تا خاتمه خدمت یکی از آنان از تاخیر در اعزام به خدمت استفاده نماید .
تبصره ۲ : در صورتی که مشمولان مذکور به خدمت اعزام شده باشند، نمی توانند از تاخیر در اعزام استفاده نمایند.
الف : گواهی خدمت برادر حین خدمت
ب : تصویر شناسنامه کلیه افراد ذکور پدر و مادر
ج : تصویر کارت پایان خدمت کلیه برادران
۳- کسانی که با روشهایی مثل جعل شناسنامه، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب ،گواهی خلاف واقع مکتوم داشتن حقیقت فریب دادن مشمول و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند و به ازاء هر مورد معافیت توسط دادگاه صالحه طبق قانون تعزیرات محکوم به تعریز می‌شوند
۴- مشمولان می بایست یک ماه قبل از موعد اعزام قانونی با مراجعه به مرکز بهداشت نسبت به واکسیناسیون مننژیت و چند گانه اقدام نمایند
۵- مشمولانی که سلامت آنان به وسیله پزشک تایید نگردیده لازم است نسبت به تهیه و تکمیل مدارک فصل معافیت پزشکی اقدام نمایند
۶- مشولانی گروه پزشکی به صورت تمرکزی از طریق ادراه کل احضار و اعزام معاونت وظیفه عمومی ناجا در تهران اعزام خواهند شد .