خدمات پلیس+10

پلیس+10
آخرین نظرات
۲۷ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۵۶

راهنمای دریافت کارت بازرگانی

کارت بازرگانی، مجوز اولیه فعالیت صادرات و واردات کالاست که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در استان‌ها از سوی اتاق بازرگانی و صنایع معادن هر استان) صادر و با امضای وزارت بازرگانی (سازمان بازرگانی استان) معتبر خواهد بود.

بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات سال 1390، شرایط دریافت کارت بازرگانی به شرح ذیل می‌باشد:

الف) اشخاص حقیقی ایرانی:

1 ـ داشتن حداقل 21 سال تمام

2 ـ داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

3 ـ داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تائید دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه‌های تولیدی

4 ـ داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری

5 ـ داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

6 ـ داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی

7 ـ عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه‌گانه

8 ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

9 ـ نداشتن محکومیت مؤثر کیفری

اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

1 ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت

2 ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

3 ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارتخانه مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام کند.

ب) اشخاص حقوقی (اعم از این‌که تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

مدیران عامل و رئیسان هیأت‌مدیره شرکت باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 ـ داشتن حداقل 21 سال تمام

2 ـ داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

3 ـ عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه‌گانه

4 ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

5 ـ نداشتن محکومیت مؤثر کیفری

6 ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

7 ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

منبع jamejamonline.ir