وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

وبلاگ (آموزش و محتوای همراه )

اطلاع از خدمات استعلامات پلیس+10

آخرین نظرات
۲۶ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۰۱

گذرنامه های جدید سری C

گذرنامه های جدید سری C عصر امروز سه شنبه در وزارت کشور با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور رونمایی شد.

حضور رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم رونمایی از گذرنامه های جدید در وزارت کشورحضور رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم رونمایی از گذرنامه های جدید در وزارت کشوررونمایی از گذرنامه های جدید سری C
حضور رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم رونمایی از گذرنامه های جدید در وزارت کشور
رونمایی از گذرنامه های جدید سری C
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
حضور رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم رونمایی از گذرنامه های جدید در وزارت کشور
رونمایی از گذرنامه های جدید سری C
رونمایی از گذرنامه های جدید سری C
رونمایی از گذرنامه های جدید سری C
رونمایی از گذرنامه های جدید سری C
حضور رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم رونمایی از گذرنامه های جدید در وزارت کشور