اخبار پلیس+10

خدمات آنلان دفاتر پلیس+10 و دفاتر پیشخوان دولتی

اخبار پلیس+10

خدمات آنلان دفاتر پلیس+10 و دفاتر پیشخوان دولتی

آخرین نظرات

پلیس+10

ملي

معافیت کفالت مادر- معافیت کفالت پدر- معافیت کفالت 70 سال - کارت معافیت کفالت

کارت کفالت سربازی

سئوالات متداول کفالت پدر و مادر...

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام معافیت کفالت در دفاتر پلیس+10

شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدر

1- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟

جواب : خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

2-  سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟     

 جواب : 70 سال تمام

3-  نحوه محاسبه سن 70 سالگی چگونه است؟

  جواب : تاریخ تولد + عدد 70  = سن 70 سالگی پدر

 مثال: برای پدر متولد 01/04/1323                01/04/93=1323+70

4-  آیا اگر سن پدر کمتر از 70 سال باشد و بیمار باشد می‌توان درخواست رسیدگی نمود؟

  جواب : بله- در صورتی که سن پدر کمتر از 70 سال باشد به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

5-  وضعیت فرزندان در معافیت کفالت پدر به چه صورت بررسی می‌گردد؟

 جواب :

الف) فرزندان دختر مانع رسیدگی نمی‌باشند.      

  ب) متقاضی معافیت می‌بایست تنها فرزند ذکور سالم بالای 18 سال برای پدر 70سال یا بیمار باشد.

6- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر 70 سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟

 جواب : خیر- مشمول متقاضی می‌بایست تنها فرزند ذکور بالای 18 سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری قادر به نگهداری از پدر نباشند.

7-  آیا پدر 70 ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟

 جواب : معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند ذکور بالای 18 سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

8- آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟

 جواب : بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد.

9 ـ چنانچه سند سجلی پدر ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می‌باشد؟

 جواب : شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

10ـ    اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای 18 سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد رسیدگی به چه صورت است؟

 جواب : در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

11-  اگر پدرکمتراز 70 سال یا بیمار در حبس باشد تنها فرزند ذکور بالای 18 سال وی می‌تواند درخواست کفالت ارائه نماید؟

 جواب : خیر- تا زمانی که پدر در حبس است سرپرستی وی به عهده مشمول نمی‌باشد و در شمول معافیت کفالت قرار نمی‌گیرد.

12ـ اگر پدر 70 ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟

 جواب : بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

13-مدت معافیت کفالت پدر چه زمانی است؟

 جواب : معاف دائم در زمان صلح است.

ضوابط اختصاصی معافیت کفالت مادر

 1- شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟

 جواب :

الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد. 

  ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای 18 سال برای مادر باشد.

2- مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟

جواب : از نوع معافیت موقت تا 30 ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

3- در چه صورت معافیت موقت 30 ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟

 جواب : در صورتی که در طول مدت 30 ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای 18 سال باشد.

4- مدت 30 ماه معافیت موقت از چه تاریخی قابل محاسبه است؟

 جواب : از تاریخ ثبت طلاق یا فوت شوهر.

5- اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از 30 ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد صدور معافیت چگونه است؟

 جواب : معافیت دائم صادر می‌گردد.

6ـ اگر پدر در حبس بوده یا مفقودالاثر باشد می‌توان به ادعای کفالت مادر رسیدگی نمود؟

 جواب : خیر- در حال حاضر نمی‌تواند ملاک رسیدگی باشد.

7- اگر بعد از خاتمه 30 ماه معافیت موقت مادر ازدواج یا فوت نماید می‌توان معافیت موقت را به دائم تبدیل نمود؟

 جواب : چنانچه درزمان رسیدگی نهایی (پس از30 ماه ) شرایط اولیه همچنان برقرار باشد ولی اگر ازدواج مادر پس از صدور معافیت دائم بلامانع است.

8- اگر در طول 30 ماه معافیت موقت برادر دیگر متقاضی به سن 18 سال برسد رسیدگی به چه صورت است؟

 جواب :با رسیدن فرزند دیگر مادر به سن 18 سال معافیت موقت متوقف و به وضعیت جدید وی رسیدگی می‌شود.

9- اگر متقاضی کفالت به جز مادر برادر یا خواهر صغیر زیر 18 سال داشته باشد می‌تواند درخواست تغییر معافیت کفالت برادر یا خواهر صغیر خود را بدهد؟

 جواب : در صورتی که پدر فوت کرده باشد بلامانع و در صورت طلاق مادر و در قید حیات بودن پدر رسیدگی به درخواست کفالت برادر یا خواهر ضغیر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

10- اگر فرزندی که به دلیل مادر از خدمت معاف شده باشد و سپس  فوت نماید می‌توان به ادعال کفالت فرزند دوم رسیدگی نمود؟

 جواب: بله- در صورتی که فرزند معاف شده به علت بیماری قادر به سرپرستی از مادر نباشد یا فوت نموده باشد رسیدگی به ادعای کفالت فرزند دوم بلامانع است.

 11- چنانچه مادر از شوهران قبلی خود دارای فرزند ذکور بوده که نزد مادر نباشد آیا می‌توان به ادعای کفالت فرزند دیگر وی رسیدگی نمود؟

 جواب:خیر- فرد متقاضی می‌بایست به عنوان تنها فرزند پسر بالای 18 سال برای مادر باشد.

12- آیا شاغل بودن مادر در معافیت کفالت فرزند وی تاثیرگذاراست؟

 جواب: خیر- شاغل بودن مادر مانع رسیدگی نمی باشد.

13- آیا سالم بودن مادردرمعافیت کفالت فرزندش تاثیرگذار است؟

 جواب: خیر- برای معافیت کفالت شرط اصلی فاقد شوهر بودن مادر است.

14- در معافیت کفالت مادر محاسبه مدت معافیت موقت ایا از تاریخ وقوع طلاق می‌باشد یا ثبت آن؟

 جواب:ملاک رسیدگی تاریخ ثبت طلاق مادر در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

15-  چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیرثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟

 جواب :اصل طلاقنامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

16- آیامیتوان به تقاضای کفالت مادری که فاقد شناسنامه است رسیدگی کرد؟

 جواب : خیر- تا زمانی که به بر اساس مدارک مستدل از جمله شناسنامه رابطه نسبیت بین مادر و فرزندان احراز نگردد نمی‌توان به ادعای کفالت رسیدگی نمود.

مطالب مرتبط :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام معافیت کفالت در دفاتر پلیس+10

منبع: vazifeh.police.ir

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی